Archiwum wg miesiąca: s

Matka w Turcji — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Turcji — Kiedy Polska to za mało

Lubię oglą­dać zdje­cia z wakacji – to słońce, piaszczyste plaże, gorą­cy kli­mat. Aż chce się wyjechać! A za oknem szaro i buro. Może tak odwiedz­iłabym np. turec­ki Izmir? Alek­san­dra Tarnows­ka z blo­ga What to see in Turkey tak miło o nim opowia­da… Ale czy miałabym odwagę w dzisiejszych, niepewnych cza­sach,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 12 października 2016
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy! Image

Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Wiecie jak powinien wyglą­dać bab­s­ki week­end? Przede wszys­tkim plot­ki! Paplanie należy do głównego punk­tu pro­gra­mu każdego kobiecego spotka­nia. Potrafimy roz­maw­iać o ciążach, kolorze szmin­ki, zasię­gach na blo­gach, wstręt­nej konkurencji czy poli­tyce. Wszys­tko to przy pizzy, kolorowych drinkach, okras­zone śmiechem. Potrafimy też mimo nieprzes­panej nocy wstać z rana, potem uczyć się…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 10 października 2016
Łódka na środku jeziora Image

Łódka na środku jeziora

Pięk­na zło­ta jesień nas­tra­ja do spac­erów. Całe rodziny bie­ga­ją po parku, zbier­a­ją kasz­tany i żołędzie, kolorowe liś­cie klonu. Kacz­ki zbier­a­ją się w sta­da, pewnie niedłu­go odlecą na połud­nie. Wys­zliśmy i my. Szczegól­nie urokli­we jest małe jeziorko w pobliżu naszego domu. W środ­ku lasu, ciche i spoko­jne. Tego dnia nie byliśmy tam sami. Na środ­ku jezio­ra bujała się mała łód­ka rybac­ka, a w niej rodz­i­na: mat­ka, ojciec i syn…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 7 października 2016
Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty Image

Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty

W medi­ach i każdym sklepie mięs­nym w kole­jce po kaszankę tłumy debatu­ją na tem­at abor­cji, praw kobi­et, praw dzieci. Przyjrzyjmy się naj­ciekawszym moim zdaniem zmi­anom. Jestem na tak! „Art. 153. Kto sto­su­jąc prze­moc wobec mat­ki dziec­ka poczętego powodu­je śmierć dziec­ka poczętego lub prze­mocą, groźbą bezprawną albo pod­stępem doprowadza matkę dziec­ka…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 5 października 2016
Jak bronię się przed efektem jo-jo? Image

Jak bronię się przed efektem jo-jo?

Staram się pil­nować wagi. Jem sałat­ki, zmniejszyłam kalo­ryczność posiłków. Jed­nak nad jed­nym nie mam jak zapanować – nad samą sobą. Tak więc jak dopa­da mnie wilczy apetyt to jem, obiecu­jąc, że dietę zaczy­nam od poniedzi­ałku. Dzię­ki temu zawsze czu­ję się zaskoc­zona kiedy wchodzę na wagę. Tyle, że nie zawsze pozy­ty­wnie.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 3 października 2016