Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution Image

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Oczy są zwier­ci­adłem duszy. To cza­sa­mi w oczach moż­na się zakochać bez pamię­ci. Mnie zawsze hip­no­ty­zowały brą­zowe, sarnie oczy… Ach… No ale mój mąż ma niebieskie, więc wiecie – nie za to go kocham. Ale on podob­no zakochał się w moich (oczach, cho­ci­aż ist­nieje wer­s­ja także o innych częś­ci­ach ciała). By dalej czarować uwodzi­ciel­skim wzrok­iem mimo przeży­tych razem kilku­nas­tu lat warto o nie zad­bać. O ile spo­jów­ki raczej zostaw­iam samym sobie, to już skórę reg­u­larnie trak­tu­ję kre­mem ze świ­et­likiem, a rzęsy… no właśnie znalazłam coś, co poprawi ich gęs­tość i dłu­gość: serum pobudza­jące wzrost rzęs Lashvo­lu­tion.

Po co?

Jeśli masz rzęsy niczym firan­ki, to serum z pewnoś­cią zro­bi Ci z nich zasłony. Ale mnie, blondrzęsej i niekoniecznie obdar­zonej przez naturę kurac­ja bard­zo się przy­dała. Jeszcze czekam, aż ktoś wymyśli takie cudo, co to pier­si urosną… Ech…

Dla kogo?

Właś­ci­wie każdy, kto nie jest uczu­lony na skład­ni­ki zawarte w prepara­cie, może być z powodze­niem użytkown­ikiem serum. A tymi skład­nika­mi są:

woda, gliceryna, myristoyl pentapeptide-17, propanediol, 
ekstrakt z kamelii japońskiej, wyciąg z pokrzywy, acrylates/C 10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, ekstrakt z rumianku, dechloro dihydroxy 
difluoro ethylcloprostenolamide, disodium EDTA, ethylhexylglycerin, 
niacinamide, phenoxyethanol, propylene glycol, sodium Hydroxide

Odży­wka przez­nac­zona jest dla kobi­et, ale jeśli Twój mężczyz­na zacznie Ci ją pod­bier­ać, to oczu mu nie wypali. Jed­nak jeśli karmisz pier­sią lub jesteś w ciąży nie uży­waj serum. Jak wiele kos­me­tyków i leków jego wpływ nie jest przetestowany na tej grupie pań i z uwa­gi na ewen­tu­alne skut­ki uboczne – trzy­ma­j­cie się na uboczu. Pro­du­cent nie zale­ca także stosowa­nia Lashvo­lu­tion osobom w trak­cie chemioter­apii oraz niepełno­let­nim. Jeśli idziesz do okulisty lub będziesz miała zabie­gi okulisty­czne skon­sul­tuj się z lekarzem spec­jal­istą co do uży­wa­nia serum przed wizytą/zabiegiem.

Jak stosować?

Przede wszys­tkim – reg­u­larnie. Ale dodatkową zasadą jest stosowanie odży­w­ki na noc. Nie jest to ważne, czy śpisz w nocy czy masz noc­ną zmi­anę w pra­cy, czy balu­jesz w klubach – serum kładziemy na noc. Bez prob­le­mu możesz pod­czas kuracji stosować hen­nę czy mal­ować oczy maskarą. Oczy­wiś­cie możesz oczy mal­ować w dzień – w nocy… niekoniecznie, więc dyskote­ka będzie raczej w wer­sji sauté albo zrezygnuj ze stosowa­nia na czas balan­gi.

Odży­wkę nakładamy na górną rzęsę zaraz nad lin­ią rzęs. Jeśli trafisz w oko – prze­myj je obfi­cie wodą. Taka kurac­ja trwa zwyk­le 8–12 tygod­ni. Po niej wystar­czy pow­tarzanie aplikacji 2–3 razy w tygod­niu.

Pom­inęłaś dawkę? Wystar­czy nałożyć serum na kole­jną noc, nic się nie stanie. Stosowanie na dolne rzęsy nie jest najlep­szym pomysłem, bo może podraż­ni­ać spo­jów­ki. A odstępowanie koleżankom z pra­cy czy akademi­ka, a nawet włas­nej siostrze? No lep­iej jed­nak nie, bo obcy­mi bak­te­ri­a­mi manip­u­lu­jesz blisko włas­nego oka. Wprawdzie masz dwa, ale po co wyglą­dać jak cyk­lop?

Efekty

Wprawdzie z reg­u­larnoś­cią u mnie było na baki­er, ale efek­ty są jed­nak widoczne. Sto­su­ję ją od wrześ­nia i sami zobacz­cie jakie efek­ty! Łat­wo je zmierzyć, bo do preparatu dołąc­zona jest spec­jal­na miar­ka.

 

To która z Was ma chrap­kę na rzęsy pon­ad nor­mę?

Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 28 listopada 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

  • Wow! Efekt super! Chy­ba zain­wes­t­u­ję w to cudo 🙂

  • Powiem ci, że mnie ona bard­zo zaskoczył!!!!!

  • Czy­tałam też u Mile­ny z Cytry­ni­a­ki i napiszę tak- przekon­ałyś­cie mnie dziew­czyny!