Wpisy z miesiąca: s

Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwyk­le mają morał, przez co pokazu­ją dzieciom wyższe wartoś­ci moralne, przestrze­ga­ją przed zagroże­ni­a­mi czy zwraca­ją uwagę na prob­le­my. Jed­nak niek­tóre baj­ki uczą czegoś jeszcze – wyjaś­ni­a­ją naukowe zaw­iłoś­ci. Jakie baj­ki wspaniale wyjaś­ni­a­ją świat małe­mu dziecku?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 27 lutego 2017
Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach Image
Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach

Ferie nam się skończyły, a z feri­a­mi – pobyt u dzi­ad­ków. Dzieci zachowu­ją się inaczej? Może przy­da się „Detoks od dzi­ad­ków”? To wcale nie jest trudne!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 24 lutego 2017
Tu i teraz jest ważne Image
Tu i teraz jest ważne

Dziecko śpiące – dziecko złe. Ale wiec­zorem i rodz­ic jest zmęc­zony. Tak naprawdę zami­ast kołysan­ki zwyk­le mam ochotę powiedzieć: „Och, śpi­jże wresz­cie! Mam jeszcze tyle do zro­bi­enia: pranie gni­je w pralce, kurz tworzy potężne koty w kątach, o zabaw­ki to moż­na się poprzewracać, a do tego jeszcze popra­cow­ać by trze­ba było na te Two­je liza­cz­ki i lalecz­ki i i i …” W takim momen­cie raczej nie myśli się o innych, nawet o tych, których się kocha. Nie myśli się o tym, co tu i ter­az, ale o tym, co zaraz.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 22 lutego 2017
Dwa razy wzięłam tabletkę “po” Image
Dwa razy wzięłam tabletkę “po”

Wpad­ka. Raz — może się zdarzyć każde­mu. Dwa — w sum­ie też. Czy trze­ci raz tak samo łat­wo pod­jąć decyzję i wziąć tabletkę “po”?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 20 lutego 2017
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania? Image
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Bard­zo łat­wo mi powiedzieć, że ten kto pisze, sta­je się lep­szym człowiekiem. W końcu prowadzę blo­ga. Jed­nak jestem przeko­nana, że pisanie ma wpływ na każdego – nieważne jak i o czym pisze. Pisanie to men­talne i psy­chicznie ćwicze­nie, do którego potrze­ba woli prze­la­nia na papi­er tego, co najważniejsze. Wydawać się…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 17 lutego 2017