Archiwum wg miesiąca: s

Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało

Data Brex­i­tu już znana, ale życie toczy się dalej. Jak wyglą­da codzi­enne życie w cen­trum Anglii pol­skiej rodziny? Co ich do dzisi­aj zadzi­wia, co przeszkadza, a co się podo­ba?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017
Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Image

Ile pieniędzy dać dziecku na komunię?

I Komu­nia Świę­ta to nie tylko mod­l­itwy dziec­ka i stara­nia rodz­iców o jak najlep­sze przy­je­cie komu­ni­jne. To także prezen­ty. Jak bumerang wraca co roku pytanie: ile dać dziecku na komu­nię? Ile wypa­da dać chrzest­nym? Czy pieniądze to dobry wybór?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 35 Data | 10 kwietnia 2017
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image

Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Drob­nous­tro­je nie zawsze wywołu­ją choro­by, niek­tóre bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Mikroflo­ra bak­teryj­na to kluc­zowy ele­ment układu odpornoś­ciowego człowieka. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu! Image

I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu!

I Komu­nia Św. jest tylko raz w życiu. Nie zmar­nuj tego cza­su dziec­ka, niech pamię­ta ten dzień jako wyjątkowy także duchowo. Prezen­tów i tak nie będzie w więk­szoś­ci pamię­tać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 5 kwietnia 2017
Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia Image

Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Orga­ni­za­c­ja komu­nii częs­to przy­pom­i­na orga­ni­za­cję małego wesela. Jak przy­go­tować, o czym pamię­tać i przede wszys­tkim ile zapłacić? Porad­nik krok po kroku w nowym cyk­lu “Mara­ton komu­ni­jny”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 3 kwietnia 2017