Wpisy z miesiąca: s

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Karmie­nie serkiem kilku­lat­ka czy noworod­ka butelką nie jest takim prob­le­mem jak pub­liczne karmie­nie pier­sią. I nie przys­parza tylu uwag nawet rodziny, która powin­na prze­cie z wspier­ać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image
Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kiedy akcep­tu­ję każdy sezon mojego życia, każdą zami­anę, jest o wiele łatwiej. Akcep­tac­ja nie oznacza, że na wszys­tko godzę się niczym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017
Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image
Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba pier­wszy raz spo­tykam osobę, która chci­ała wyemi­grować już w dziecińst­wie do kra­ju, w którym miesz­ka! Poz­na­j­cie Alę mieszka­jącą we włoskim miasteczku.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 9 sierpnia 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną Image
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną

Im bardziej staram się być dobrą mamą, tym bardziej jestem sfrus­trowaną i złą żoną. Ze skra­jnoś­ci w skra­jność.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 2 sierpnia 2017