Autor: Monika Kilijańska

35 rzeczy, które znalazłam przez wiosenne porządki Image
35 rzeczy, które znalazłam przez wiosenne porządki

Wiosenne porząd­ki mają to do siebie, że poza czys­toś­cią, panu­jącą po nich, masz w domu całą masę rzeczy, które od daw­na szukałaś (+te, których nigdy znaleźć nie chci­ałaś).

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 19 marca 2018
Jak nakłonić dziecko do odrabiania zadań domowych Image
Jak nakłonić dziecko do odrabiania zadań domowych

Odra­bi­an­ie zadań domowych nie musi być wcale przykrym obow­iązkiem ucz­nia. Może być całkiem miło spęd­zonym cza­sem, o ile zas­to­su­jesz kil­ka sposobów na to, by umil­ić dziecku ten czas przed książką i zeszytem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 marca 2018
Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu? Image
Jak urządzić komfortowe biuro w mieszkaniu?

Coraz więcej osób obec­nie decy­du­je się na pracę w domu, która pozwala na dowol­ność w kwestii wyboru zle­ceń oraz orga­ni­za­cji cza­su pra­cy. Pra­ca w domu wiąże się z pewny­mi wyzwa­ni­a­mi, ponieważ trud­niejsze okazu­je się w jej przy­pad­ku odd­zie­le­nie życia zawodowego od pry­wat­nego. Dlat­ego konieczne jest urządze­nie sobie kąci­ka, który przez­nac­zony jest wyłącznie do pra­cy. W tym artykule będzie moż­na znaleźć wskazów­ki, które pomogą w aranżacji kom­for­towego domowego biu­ra.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 marca 2018
Zmiana strefy czasowej by nie spóźniać się? Czemu nie! Image
Zmiana strefy czasowej by nie spóźniać się? Czemu nie!

Żyję w wiecznym niedocza­sie, ale nawet posi­adanie gro­mad­ki dzieci nie jest dostate­czną wymówką na moje wieczne spóź­ni­an­ie się. Mam jed­nak patent i powal­czę o punk­tu­al­ność. Zobacz jak nie spóź­ni­ać się jak ja!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 7 marca 2018
Tego zazwyczaj nie robię za dziecko, ale czasem mam chwile słabości Image
Tego zazwyczaj nie robię za dziecko, ale czasem mam chwile słabości

Prace domowe? Rysun­ki na konkurs? Sznurowanie butów sportowych? Czego jeszcze nie robię za dziecko, choć cza­sem robię wyjątek, bo się spieszę albo jest jak­iś inny katak­l­izm? A może dla dobra dzieci powin­nam być zawsze nie tylko pod­porą, ale także wyrob­nikiem?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 marca 2018