Autor: Monika Kilijańska

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Język fran­cus­ki jest podob­no językiem miłoś­ci, ale może też stać się codzi­en­nym jeśli wybierzesz jak Moni­ka życie na emi­gracji we Francji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 18 października 2017
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Brokat? Sukien­ki z tiu­lu? Tak, to wszys­tko świat dziew­czynek. Ale to nie koniec. Dziew­czyn­ki to coś więcej niż tylko słod­kie ubra­nia.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 16 października 2017
Tajemnica magii olewania Image
Tajemnica magii olewania

Mało jest porad­ników, które naprawdę od początku do koń­ca są przy­datne w życiu i których porady chce się wcielać w życie. Jed­nym z nich jest “Magia ole­wa­nia” Sarah Knight, która nie bez powodu naw­iązu­je do słyn­nej ksiąz­ki “Magia sprzą­ta­nia” Marie Kon­do.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 11 października 2017
Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image
Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma gorącz­ki, braku apety­tu czy apatii? W takim przy­pad­ku naprawdę kaszel i katar to nie choro­ba i dziecko może chodz­ić do szkoły czy przed­szko­la.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 9 października 2017
Misja “Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta! Image
Misja “Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta!

Sytu­ac­ja pow­tarza się przy­na­jm­niej raz w tygod­niu. „Czy ktoś nie widzi­ał mojego tele­fonu?” — krzy­czę na całe gardło, a wszys­tkie głowy w rodzinie kiwa­ją na nie. Szukam na stole, biurku, szafce noc­nej… Nie ma! Co ter­az? Mam przetestowany kilkukrot­nie sce­nar­iusz pseudopol­i­cyjnych dzi­ałań na wypadek zgu­bi­enia tele­fonu i udało mi się…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 6 października 2017