Autor: Monika Kilijańska

Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało

Na rok, na dwa, na zawsze. Nie ważne na jak dłu­go, emi­gru­jąc do Danii zawsze napotkasz na swo­jej drodze na jakieś plusy i minusy. Sprawdź jak żyć w DK!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 26 lipca 2017
Dzień dobry, bileciki do kontroli Image
Dzień dobry, bileciki do kontroli

Podróż pociągiem jest wygod­na, tania i cza­sem niezwyk­le emocjonu­ją­ca. Sprawdź­cie co cza­sem może dzi­ać się w przedziale, kiedy samot­nie podróżu­je­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 25 lipca 2017
Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić Image
Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić

Co zro­bić jak dziecko rysu­je po ścian­ie? Jak zareagować? Co zro­bić dalej z cza­sem wąt­pli­wym upięk­sze­niem poko­ju? A może poz­wolić na mal­owanie gdziekol­wiek? Zobacz­cie co wybrałam u nas!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 17 lipca 2017
Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image
Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Jak się żyje w Szwa­j­carii? Wywiad z mieszka­jącą od kilku lat w Bienne Polką.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 12 lipca 2017
Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica Image
Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica

Pamięta­cie pier­wszą myśl po wyjś­ciu z noworod­kiem ze szpi­ta­la? U mnie było to „dobra, a co dalej?”. Na odd­ziale wszys­tko było takie łatwe: pielęg­niar­ka potrafiła wyką­pać dziecko nawet w zlewie! Przy kole­jnych dzieci­ach zauważyłam jed­nak, że nie tylko tren­ing czyni mis­trza, ale także opieka nad dzieck­iem nie musi być tak cięż­ka jak ludzie powiada­ją. Bo co jest najtrud­niejsze? Pró­ba kon­trolowa­nia małego człowieka. To pra­ca pon­ad siły! Która wcale nie jest zadaniem rodz­i­ca.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 10 lipca 2017