Autor: Monika Kilijańska

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziecko nie znosi przed­szko­la, płacze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to przetr­wać i czy kiedyś mija taki stan? A może poszukać pomo­cy u spec­jal­isty?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 18 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image
Dobre zwyczaje dla dzieci

Dobre nawy­ki są niezbędne dla zdrowego wychowa­nia dziec­ka. Nawy­ki i zwycza­je zaszczepi­one w bard­zo młodym wieku zawsze pozosta­ją w podświadomym umyśle i dzieci nigdy nie zapom­i­na­ją o nich, gdy doros­ną. Ten artykuł zaw­iera listę dobrych nawyków do naślad­owa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 13 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubiegłego wieku kon­tra tegorocz­na refor­ma. Czy dla dziec­ka rzeczy­wiś­cie każ­da zmi­ana edukacji jest złem? A może… może ono wcale nie zda­je sobie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 11 września 2017
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Pieniądze, zabawka a może złote kol­czy­ki? Dobry prezent na chrzest nie powinien być tylko wartoś­ciowy, ale przede wszys­tkim wzbudzać wspom­nienia i naw­iązy­wać do wiary. Oto lista nieśmiertel­nych trafionych prezen­tów, która nigdy się nie zdeza­k­tu­al­izu­je.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 8 września 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każdy emi­grant wyjeżdża z kra­ju za chlebem. Niek­tórych ciąg­nie do przy­god­ny, innych do spoko­ju. Czym może przy­cią­gać Polaków Nor­we­gia? Na to pytanie odpowia­da Renifer na emi­gracji, Pol­ka, która od kilku­nas­tu lat miesz­ka w tym skan­dy­nawskim kra­ju.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 5 września 2017