Autor: Monika Kilijańska

Najlepsze prezenty na roczek Image
Najlepsze prezenty na roczek

Znowu sto­ję przed prob­le­mem co moż­na kupić małe­mu dziecku na roczek. Pier­wsze urodziny są ważne, ale jubi­lat zupełnie ich nie pamię­ta. Jakakol­wiek zabawka bard­zo szy­bko się znudzi, gdyż jeszcze uwa­ga nie jest na tyle sku­pi­ona, by dłużej czymś się baw­ić. Co zatem moż­na kupić jako prezent na roczek? Zabawka Wybier­a­jąc…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017
Jak żyć i mieszkać w UK — Kiedy Polska to za mało

Jak żyć i mieszkać w UK? Jakie ceny za wyna­jem mieszka­nia, a jakie za boch­enek chle­ba? Czy Bry­tyjczy­cy naprawdę nie lubią Polaków? Ciekawy wywiad z Polką mieszka­jącą w bry­tyjskim Bostonie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 28 czerwca 2017
Sałatka z dzikich roślin jadalnych Image
Sałatka z dzikich roślin jadalnych

Szczaw, krwawnik, poziom­ka, gwiazd­ni­ca, kon­iczy­na, bluszczyk kur­dy­banek i mniszek — to właśnie one stanow­ią trzon sałat­ki z dzi­kich roślin jadal­nych. Gotowi?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 26 czerwca 2017
Pierwsza wycieczka szkolna dziecka — o czym warto pamiętać Image
Pierwsza wycieczka szkolna dziecka — o czym warto pamiętać

Już niedłu­go wakac­je, jest więc to okres wzmożonych wycieczek szkol­nych oraz powoli orga­ni­zowanych, także przez szkoły, kolonii czy obozów sportowych. Nie zawsze jedynym ogranicze­niem jest brak pieniędzy na wycieczkę, cza­sem są także inne prze­ci­wwskaza­nia. O czym nie może­my zapom­nieć wysyła­jąc dziecko na wycieczkę szkol­ną czy obóz?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 20 czerwca 2017
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu Image
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu

Nagła awaria? Nie masz prą­du? Nic nie szkodzi! Czas odkurzyć gry plan­szowe! A może już czas pomyśleć o kup­nie nowej zami­ast cią­gle prze­gry­wać w Chińczy­ka?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 19 czerwca 2017