Autor: Monika Kilijańska

Kobiece sprawy Image
Kobiece sprawy

Kobiece sprawy to nie tylko kawa i plotecz­ki. To także świado­mość chorób dziedz­icznych czy kon­trolne wiz­y­ty u ginekolo­ga. Nie wsty­dź się być kobi­etą!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 12 Data | 26 maja 2017
Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

Jeszcze wczo­raj dzieci namaw­iały mnie na kąpiel w jeziorze i objadały się loda­mi, by dziś dygo­tać z zim­na w polarach. Pogo­da nas nie rozpieszcza, a tak już marzę za ciepłem tej wios­ny. Albo cho­ci­aż pojechałabym wygrzać koś­ci na jakąś fajną wyspę. Może Cypr? Byliś­cie? Bo np. Kasia Zarów­na tam miesz­ka na stałe!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 24 maja 2017
Magia chwalenia — Blogotok i WMSB7

Prze­dostat­ni week­end kwiet­nia był naprawdę sza­lony. Spędz­iłam kilka­naś­cie godzin w pociągu by dowiedzieć się jak waż­na jest magia chwale­nia. Chwale­nia siebie i innych.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 22 maja 2017
Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma Image
Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma

Biedne dziecko! Musi iść rano do żłobka/przedszkola/szkoły… Prze­cież żłobek to zło, a przed­szkole to wspom­nie­nie naj­gorszego! Obal­am te mity! Uwa­ga: wpis testowany na włas­nych dzieci­ach!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 19 maja 2017
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił Image
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił

Nic mnie tak nie wkurza jak niesłowność. Człowiek nastawi się, ubierze odświęt­nie, twarz poma­lu­je, samochód umy­je, dzieci pouczy o dobrym zachowa­niu w miejs­cu pub­licznym, a potem i tak wszys­tko się nie zgadza. Tak właśnie było na Blog Par­ent­ing Poz­nań.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 17 maja 2017