Autor: Monika Kilijańska

Po czym poznać, że jesteś blogerem Image
Po czym poznać, że jesteś blogerem

Lekarza poz­nasz po kitlu, hydrauli­ka po kluczu fran­cuskim, infor­maty­ka po koszuli w kratę. A po czym poz­nać, że naprawdę jesteś zawodowo blogerem?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 50 Data | 31 maja 2017
Chyba wszystkie ślubne przesądy Image
Chyba wszystkie ślubne przesądy

Maj, czer­wiec, lip­iec.., z pewnoś­cią wielu z was ma głowę zajętą planowaniem wesela, statysty­ki bowiem pokazu­ją, że najwięcej pol­s­kich par decy­du­je się na ślub w czer­w­cu i sierp­niu właśnie. Zaraz zaraz, czyż­by w lipcu lato było mniej urokli­we? A może to sprawka tajem­niczej liter­ki „r” w nazwie miesią­ca? Czyżbyśmy my, Pola­cy byli aż tak przesąd­ni?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 29 maja 2017
Kobiece sprawy Image
Kobiece sprawy

Kobiece sprawy to nie tylko kawa i plotecz­ki. To także świado­mość chorób dziedz­icznych czy kon­trolne wiz­y­ty u ginekolo­ga. Nie wsty­dź się być kobi­etą!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 12 Data | 26 maja 2017
Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

Jeszcze wczo­raj dzieci namaw­iały mnie na kąpiel w jeziorze i objadały się loda­mi, by dziś dygo­tać z zim­na w polarach. Pogo­da nas nie rozpieszcza, a tak już marzę za ciepłem tej wios­ny. Albo cho­ci­aż pojechałabym wygrzać koś­ci na jakąś fajną wyspę. Może Cypr? Byliś­cie? Bo np. Kasia Zarów­na tam miesz­ka na stałe!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 24 maja 2017
Magia chwalenia — Blogotok i WMSB7

Prze­dostat­ni week­end kwiet­nia był naprawdę sza­lony. Spędz­iłam kilka­naś­cie godzin w pociągu by dowiedzieć się jak waż­na jest magia chwale­nia. Chwale­nia siebie i innych.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 22 maja 2017