Autor: Monika Kilijańska

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu? Image
Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Aler­gia nie musi oznaczać wykreśle­nia ulu­bionych dań z menu. Czym zastąpić pro­duk­ty aler­gizu­jące wys­tępu­jące w przepisach? Jak zor­ga­ni­zować komu­nię alergikowi?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 19 kwietnia 2017
Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym Image
Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym

Ile pokazać na blogu? Czy lubię ekshibicjonizm blo­gowy? Czy taki kot jak ja może dodać zdję­cie kuwe­ty? Wpis gościn­ny mojego kota, zupełnie na serio.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 18 kwietnia 2017
Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji Image
Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Wprawdzie I Komu­nia Świę­ta to nie same prezen­ty. Wprawdzie kwes­t­ia wiary jest waż­na, ale każdy lubi upomin­ki. Dlat­ego właśnie goś­ciom czy chrzest­nym tak zależy, by prezent, jakim obdaru­ją kilku­lat­ka, był dobrze przyję­ty. A jeszcze nasi rodz­ice włas­ną komu­nię wspom­i­na­ją tylko dlat­ego, że był to jeden z nielicznych momen­tów, kiedy fotograf…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 14 kwietnia 2017
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało

Data Brex­i­tu już znana, ale życie toczy się dalej. Jak wyglą­da codzi­enne życie w cen­trum Anglii pol­skiej rodziny? Co ich do dzisi­aj zadzi­wia, co przeszkadza, a co się podo­ba?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017
Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Image
Ile pieniędzy dać dziecku na komunię?

I Komu­nia Świę­ta to nie tylko mod­l­itwy dziec­ka i stara­nia rodz­iców o jak najlep­sze przy­je­cie komu­ni­jne. To także prezen­ty. Jak bumerang wraca co roku pytanie: ile dać dziecku na komu­nię? Ile wypa­da dać chrzest­nym? Czy pieniądze to dobry wybór?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 36 Data | 10 kwietnia 2017