Autor: Monika Kilijańska

Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego Image
Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego

Nie pozwól, by myśl o świecą­cym czole na każdym zdję­ciu z komu­nii mącił Ci umysł. 15 min­ut i ide­al­ny mak­i­jaż na komu­nię dla mamy — to jest możli­we. Tu zna­jdziesz przepis!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 8 maja 2017
A może wycieczka jako prezent komunijny? Image
A może wycieczka jako prezent komunijny?

Komu­nia to ważne duchowo świę­to w życiu małego kato­li­ka. Jeśli dla dziec­ka i jego rodz­iców ważniejsze od prezen­tów są przeży­cia duchowe, może zami­ast stan­dar­d­owego prezen­tu na komu­nię warto pomyśleć o kup­nie wyciecz­ki w miejsce kul­tu religi­jnego? Gdzie pojechać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 5 maja 2017
Znane i nieznane tradycje komunijne Image
Znane i nieznane tradycje komunijne

Komu kołacz, a komu cias­to? Gdzie przynosi się dzieciom, a gdzie daje kart­ki goś­ciom? Jakie są trady­c­je komu­ni­jne w różnych częś­ci­ach Pol­s­ki?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 3 maja 2017
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę? Image
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę?

Jestem na etapie zas­tanaw­ia­nia się, czy zastąpić nieist­nieją­cy już w mojej szczęce ząb implantem czy zain­west­ować w koronkę, a medy­cy­na posunęła się już na tyle daleko, że nie tylko pozwala na pro­tezy kończyn dzi­ała­jące lep­iej niż nat­u­ralne nogi i ręce, na pozaus­tro­jowe zapład­ni­an­ie i klonowanie orga­nizmów, a nawet jest już…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 1 maja 2017
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie Image
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie

Dając dziecku kom­put­er z dostępem do inter­ne­tu mamy nadzieję, ze dzię­ki niemu będzie ono przede wszys­tkim czegoś nowego się nauczyć. Rozry­wka – tak, ale nie przede wszys­tkim. Nieste­ty w sieci aż roi się od gier bez więk­szego celu i sen­su. Czy mamy gry przeglą­dark­owe, które nie ogłu­pi­a­ją?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 28 kwietnia 2017