Autor: Monika Kilijańska

Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę Image

Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Pra­ca w domu to całkiem dobre rozwiązanie, kiedy nie ma w nim dzieci. Jed­nak nie każdy rodz­ic ma takie możli­woś­ci. Rodz­ic pracu­ją­cy w domu — czy to się uda? Czy innym się uda­je?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 13 marca 2017
O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy Image

O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy

Czy przy­pa­trzyliś­cie się kiedyś jak dziecko oglą­da bajkę w telewiz­ji? Jak gra na kom­put­erze? Jak bawi się lalka­mi? Czy zdarzyło się Wasze­mu dziecku, że nie usłysza­ło woła­nia? Albo że nie zdążyło z powodu dobrej zabawy do WC? Czy sami zawsze słyszy­cie wołanie dziec­ka kiedy siedzi­cie w Internecie albo przeglą­da­cie fejsa na smart­fonie? Ja nie zawsze słyszę. Moje dzieci tak samo. Albo i gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 10 marca 2017
Kobietą jest się całe życie Image

Kobietą jest się całe życie

Ten list otrzy­małam od czytel­nicz­ki już dawno. Czekał na odpowied­ni moment. Dziś jest ten moment. Dedyku­ję go wszys­tkim kobi­etom — w dniu ich świę­ta. Uwa­ga: Treść szoku­ją­ca, zaw­iera prze­moc sek­su­al­ną!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 8 marca 2017
Jak rozmawiać z dziećmi o swojej poważnej chorobie? Image

Jak rozmawiać z dziećmi o swojej poważnej chorobie?

Czy dzieci powin­ny wiedzieć o choro­bie rodz­i­ca? Jak roz­maw­iać z dzieć­mi o swo­jej poważnej choro­bie? Czy zrozu­mieją? Czy będą się bały?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 6 marca 2017
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Oto pięć nieza­wod­nych sposobów na to,by złożyć koszulkę typu t-shirt. Propozy­c­ja dla każdego: trady­cjon­al­istów, ori­en­tal­istów, zab­ie­ganych, zakrę­conych i z nad­mi­arem energii. Uwa­ga! Zaw­iera instrukcję rysunkową!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017