Autor: moniowiec

Jak bronię się przed efektem jo-jo? Image

Jak bronię się przed efektem jo-jo?

Staram się pil­nować wagi. Jem sałat­ki, zmniejszyłam kalo­ryczność posiłków. Jed­nak nad jed­nym nie mam jak zapanować – nad samą sobą. Tak więc jak dopa­da mnie wilczy apetyt to jem, obiecu­jąc, że dietę zaczy­nam od poniedzi­ałku. Dzię­ki temu zawsze czu­ję się zaskoc­zona kiedy wchodzę na wagę. Tyle, że nie zawsze pozy­ty­wnie.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 3 października 2016
15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci Image

15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci

Fra­mu­ga za wąs­ka i nie zmieś­ciłaś się w drzwiach? Z Tobą wszys­tko w porząd­ku, ale dziecko, które niosłaś na rękach, ma guza na głowie? Spoko­jnie, to tylko jed­no z 15 przy­pad­kowych uszkodzeń, jakie wyrządz­iłam włas­nym dzieciom.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 30 września 2016
Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce Image

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce

Część owoców już dawno miesz­ka w słoikach, jed­nak sezon na przetwory pastery­zowane jeszcze się nie skończył. Jed­nak dopiero niedawno poz­nałam nowy i całkiem ciekawy sposób na szy­bkie i czyste pastery­zowanie owoców i warzyw. Poz­na­j­cie pasteryza­cję na mokro, na sucho w piekarniku i w zmy­warce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 28 września 2016
Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych Image

Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych

Meta descrip­tion pre­view: Prob­le­my Pier­wszego Świa­ta? Roztrza­skany smart­fon, korek w drodze do pra­cy… A jakie prob­le­my miewa­ją ci urodzeni w lat­ach 80-tych? Tych najlep­szych lat!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 23 września 2016
Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia Image

Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia

Życie to ruty­na. Wsta­jesz, zaprowadza­sz dzieci do szkoły, idziesz do pra­cy, wracasz, obi­ad, lekc­je, kąpiel, kolac­ja, spać. Codzi­en­nie tak samo. Zamieni­amy się w bez­wolne try­bi­ki. Odruchy warunk­owe nakazu­ją nam wyłączać budzik, odbier­ać komórkę, gasić światło w łazience nawet jeśli prą­du w domu nie ma. Głupie przyzwycza­je­nie. A gdy­by tak pielęg­nować w związku miłe przyzwycza­je­nia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 21 września 2016
Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statysty­ka to taka śmiesz­na nau­ka, która poważnie trak­tu­je to co ludzie powiedzą. Statysty­cznie orga­ni­za­c­ja spotka­nia bloger­skiego wyglą­da więc tak…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 19 września 2016
Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko Image

Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko

Jest bardziej niż pewne, że posi­ada­jąc jed­no dziecko ktoś z rodziny lub zna­jomych zapy­ta „a kiedy drugie”. Zaś mając parę jed­nej płci „będzie jeszcze dziewczynka/chłopiec?”. Wprawdzie nie może­my zaplanować wszys­tkiego, ale może­my dążyć do tego, co uważamy za najlep­sze dla naszej rodziny. Ja uważałam, że trój­ka dzieci to dobry pomysł.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 16 września 2016