Autor: Monika Kilijańska

Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało

Życie w Szwecji to nie tylko same udo­god­nienia, ale także duże podat­ki i prob­le­my z sys­te­mem zdrowia. Czy Mar­ta pojechała­by ter­az do Szwecji na stałe?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 stycznia 2017
Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne Image
Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne

Na jed­no nigdy nie jestem przy­go­towana – każde moje postanowie­nie noworoczne bywa pod­dawane ciężkiemu ostrza­łowi przez dzieci, te moje oso­biste, te na włas­nej pier­si chowane. Jako mat­ka trój­ki żyję w wiecznym chaosie i próbach doprowadzenia domu do stanu sprzed pobud­ki dzieci. W tej codzi­en­nej krzą­taninie dość ciężko znaleźć czas i siły na doskonale­nie siebie. Są jed­nak takie postanowienia, których dotrzy­manie wyma­ga naprawdę tytan­icznej pra­cy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 2 stycznia 2017
Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach. A jak świę­ta to prze­cież na boga­to! Każdy przy­go­towywał masę potraw, sałatek, ciast, pier­niczków. Pod choinką częs­to brakowało już miejs­ca. Moż­na by pomyśleć, że Pol­s­ka to taka Szwa­j­caria w ten jeden dzień. Cho­ci­aż… czy na pewno? Kasiu, jak to jest właś­ci­wie w tej Szwa­j­carii?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 grudnia 2016
Czym zastąpić alergeny w przepisach Image
Czym zastąpić alergeny w przepisach

Jak zro­bić naleśni­ki bez jajek, mąki i mle­ka? Pod­powiem, że da się zad­owolić pod­niebi­e­nie alergi­ka, bo moż­na zastąpić alerge­ny w przepisach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 27 grudnia 2016
Najlepszy prezent minionych świąt Image
Najlepszy prezent minionych świąt

Pamięta­cie „Opowieść wig­ili­jną” Dick­en­sa? Nie­ludzkiego skn­erę Ebenez­era Skrooge’a naw­iedza­ły duchy świat min­ionych, bieżą­cych i przyszłych, by pokazać, że Boże Nar­o­dze­nie to fajny, rodzin­ny czas, pełen dzie­le­nia się i radoś­ci. Pod choinką każdego roku trafi­ały różne prezen­ty, ale ten jeden będę pamię­tać zawsze…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 21 grudnia 2016