Autor: Monika Kilijańska

Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej Image
Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej

Dziecko to tylko dziecko. Ale dziecku należy się sza­cunek, dlat­ego warto w prze­myślany sposób trak­tować je jak dorosłego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 25 listopada 2016
Mamo, a jak Ty właściwie zarabiasz, skoro siedzisz w domu? Image
Mamo, a jak Ty właściwie zarabiasz, skoro siedzisz w domu?

Częs­to łapię się na tym, że moja pra­ca to nawet syzy­fową nie powin­na się nazy­wać. Że jest jeszcze gorzej. Sprzą­tanie to jed­no wielkie nev­er end­ing sto­ry, codzi­enne wymyślanie menu i gotowanie doprowadza mnie do sza­łu, kiedy to degus­ta­torzy marudzą na smak, aro­mat, czy obec­ność pietrusz­ki w zupie. Do tego ruty­na,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 23 listopada 2016
Warto budować codziennie więź z dziećmi Image
Warto budować codziennie więź z dziećmi

Mamy zab­ie­gane cza­sy. Nie jest w takich cza­sach zbu­dować moc­nej więzi z włas­ny­mi dzieć­mi. Ale tak naprawdę czy kiedykol­wiek było lep­iej? Zawsze zna­j­dowało się coś, co odcią­gało rodz­iców od dzieci i więzi z wiekiem, szczegól­nie gdy latorośle wchodz­iły w wiek nas­to­let­ni, stawały się słab­sze. Kiedy dzieci były małe my, rodz­ice,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 21 listopada 2016
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam Image
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam

Wprawdzie macierzyńs­ki obec­nie to aż rok cza­su, ale są mamy, które nie mogą sobie poz­wolić na tak dłu­gi urlop z dzieck­iem i wraca­ją wcześniej do pra­cy. Wszys­tko jest cacy kiedy dziecko bez prob­lemów akli­matyzu­je się do opie­ki przez inną osobą czy picie z butel­ki mle­ka mody­fikowanego. Co jed­nak jeśli musimy odcią­gać mleko lak­ta­torem w pra­cy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 18 listopada 2016
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie? Image
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie?

Są we wszechświecie dwa rodza­je kole­jek do lekarza: w jed­nej czeka­ją chorzy i hipochondrycy, w drugiej ludzie, którzy chcą załatwić zaświad­cze­nie lekarskie lub skierowanie do spec­jal­isty. Jakoś tak się niefor­tun­nie złożyło, że wczo­raj należałam do tej drugiej grupy. Nie jestem tylko pew­na którzy mają gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 listopada 2016