Autor: Monika Kilijańska

Przydałby się klaps, bo tak najlepiej uspokoić dziecko Image
Przydałby się klaps, bo tak najlepiej uspokoić dziecko

Czy widząc drące się w niebo głosy dziecko w kole­jce w sklepie cza­sem nie mówisz w duchu “oj, przy­dał­by się klaps, kiedyś tak właśnie wychowywano dzieci!”?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 14 października 2016
Matka w Turcji — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Turcji — Kiedy Polska to za mało

Lubię oglą­dać zdje­cia z wakacji – to słońce, piaszczyste plaże, gorą­cy kli­mat. Aż chce się wyjechać! A za oknem szaro i buro. Może tak odwiedz­iłabym np. turec­ki Izmir? Alek­san­dra Tarnows­ka z blo­ga What to see in Turkey tak miło o nim opowia­da… Ale czy miałabym odwagę w dzisiejszych, niepewnych cza­sach,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 12 października 2016
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy! Image
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Godz­i­na w wan­nie to cza­sem za mało, by zre­gen­erować siły, A i woda robi się szy­bko zim­na! Lep­iej zaplanować sobie jeden bab­s­ki week­end w roku i naład­ować aku­mu­la­to­ry. Ja pojechałam na Warmińsko-Mazurskie Spotka­nia Blogerów!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 10 października 2016
Łódka na środku jeziora Image
Łódka na środku jeziora

Pięk­na zło­ta jesień nas­tra­ja do spac­erów. Całe rodziny bie­ga­ją po parku, zbier­a­ją kasz­tany i żołędzie, kolorowe liś­cie klonu. Kacz­ki zbier­a­ją się w sta­da, pewnie niedłu­go odlecą na połud­nie. Wys­zliśmy i my. Szczegól­nie urokli­we jest małe jeziorko w pobliżu naszego domu. W środ­ku lasu, ciche i spoko­jne. Tego dnia nie byliśmy tam sami. Na środ­ku jezio­ra bujała się mała łód­ka rybac­ka, a w niej rodz­i­na: mat­ka, ojciec i syn…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 7 października 2016
Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty Image
Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty

W medi­ach i każdym sklepie mięs­nym w kole­jce po kaszankę tłumy debatu­ją na tem­at abor­cji, praw kobi­et, praw dzieci. Przyjrzyjmy się naj­ciekawszym moim zdaniem zmi­anom. Jestem na tak! „Art. 153. Kto sto­su­jąc prze­moc wobec mat­ki dziec­ka poczętego powodu­je śmierć dziec­ka poczętego lub prze­mocą, groźbą bezprawną albo pod­stępem doprowadza matkę dziec­ka…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 5 października 2016