Autor: Monika Kilijańska

Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci Image
Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci

Czy może się prze­jaw­iać dorosłość? Pożeg­naniem z pieluchą? Pożeg­naniem z kołysanka­mi do snu? Wyjaz­dem na stu­dia? Czy jesteś na to gotowa? Ja nie…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 7 listopada 2016
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko Image
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko

Tak naprawdę ty, jako rodz­ic, jesteś now­icjuszem w swo­jej roli, tak jak dziecko jest now­icjuszem w byciu dzieck­iem. Doras­tamy i uczymy się razem i tylko od nas zależy, czy będzie to wesoły czy zestre­sowany czas.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 4 listopada 2016
Czy opłaca się mieć trójkę dzieci? Image
Czy opłaca się mieć trójkę dzieci?

Ter­az, gdy mamy epi­demię 500+ wielu ludzi pyta mnie „No i jak, opła­cało się mieć trójkę dzieci?”. Wiecie, nie da się tak łat­wo odpowiedzieć na to pytanie jak by się chci­ało. Dzieci to nie np. nowa recep­tura czeko­ladek. Nie potrafię powiedzieć tak zwycza­jnie „tak, to wypełnie­nie ter­az bardziej do mnie prze­maw­ia, smaku­je mi!”. Bo dziecko to nie towar czy usłu­ga, a życie to nie pudełko czeko­ladek.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2016
Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara Image
Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara

Wierzymy w dia­bła, anioły, Boga. Może nie wszyscy, ale podob­no więk­szość w Polsce. Jeśli jed­nak dla nas Hal­loween to zamach na naszą wiarę katolicką, to jak małą musi być ta wiara…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 31 października 2016
Jak przeżyć obsesję dziecka Image
Jak przeżyć obsesję dziecka

Był Tomek, była Roszpun­ka, jest Nemo. Nasza najnowsza obses­ja przed­szko­la­ka. Gada o Nemo, śpi z Nemo, oglą­da Nemo, a ja śnię o rybkach… Jak przeżyć obsesję dziec­ka?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 28 października 2016