Autor: Monika Kilijańska

Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało Image
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało

Jak być nauczy­cielem w Azji czy jak wyglą­da codzi­enne życie w Bangkoku? Wszys­tko to w wywiadzie mieszka­jącej od dwóch lat w Taj­landii Pol­ki — Zuzy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 29 listopada 2017
Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną Image
Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną

Podob­no ludzie zara­bi­a­ją na MLM, pirami­dach finan­sowych, Bit­coinach czy nawet wypeł­ni­a­n­iu anki­et. Ale są inne pomysły na pracę zdal­ną! Sprawdź­cie, które ja przetestowałam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 27 listopada 2017
Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy? Image
Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy?

W ciągu pier­wszych miesię­cy życia dziec­ka obec­ność mat­ki jest prak­ty­cznie koniecz­na. Przez ten okres nie może ona chodz­ić do pra­cy, ponieważ zysku­je zupełnie nowe obow­iąz­ki. Płat­ną, obow­iązkową prz­er­wę w pra­cy, będącą następst­wem urodzenia dziec­ka przez pra­cown­icę określa się mianem urlopu macierzyńskiego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 17 listopada 2017
Jak wyrwać mleczaka? A może niech sam wypadnie? Image
Jak wyrwać mleczaka? A może niech sam wypadnie?

Rusza­ją­cy się ząb to początek nowego eta­pu w życiu malucha. Jak pomóc dziecku? Jak wyr­wać mlecza­ka? A może poczekać aż sam wypad­nie lub iść do den­tysty?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 15 listopada 2017
Jak przestać krzyczeć i czy to wykonalne Image
Jak przestać krzyczeć i czy to wykonalne

Rano wstałam jak rzad­ko prawą nogą. „O, dziś będzie dobry dzień!” powiedzi­ałam w myślach sama do siebie. Postanow­iłam dziś nie krzy­czeć. Właś­ci­wie dobrze mi szło, jak były w przed­szkolu. Ale wystar­czyła chwila braku samokon­troli i nici z przyrzeczenia. Masz poczu­cie winy i przyrzekasz, że następ­nym razem bardziej się postarasz. Brz­mi…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 13 listopada 2017