Autor: Monika Kilijańska

Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko Image
Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko

Jest bardziej niż pewne, że posi­ada­jąc jed­no dziecko ktoś z rodziny lub zna­jomych zapy­ta „a kiedy drugie”. Zaś mając parę jed­nej płci „będzie jeszcze dziewczynka/chłopiec?”. Wprawdzie nie może­my zaplanować wszys­tkiego, ale może­my dążyć do tego, co uważamy za najlep­sze dla naszej rodziny. Ja uważałam, że trój­ka dzieci to dobry pomysł.…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 16 września 2016
Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole? Image
Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole?

Pier­wsze zebranie w szkole? Czy masz się czego bać? Jak się przy­go­tować i, co najważniejsze, jak przetr­wać pier­wszą wywiadówkę w szkole! Z doświad­czenia rodz­i­ca ucz­nia III klasy pisane.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 14 września 2016
Nie potrafię być blisko Image
Nie potrafię być blisko

Rekla­ma lodów­ki? Film famil­i­jny? Smut­na muzy­ka? Dużo rzeczy doprowadza mnie do łez. To nie wzrusze­nie. To żal. Żal, że nie potrafię być blisko.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 9 września 2016
Dlaczego nie robię babek w piaskownicy Image
Dlaczego nie robię babek w piaskownicy

Ład­na pogo­da powodu­je, że place zabaw tęt­nią życiem. Dzieci huś­ta­ją się na huśtawkach, zjeżdża­ją na zjeżdżal­ni­ach, robią bab­ki z piasku. Właś­ci­wie nie tylko dzieci. Dorośli też. Też zjeżdża­ją, też huś­ta­ją się i – tak! — też robią bab­ki z piasku. Cza­sem z więk­szym zaan­gażowaniem niż maluch. A ja siedzę na…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 12 Data | 7 września 2016
Każda kobieta kocha prezenty Image
Każda kobieta kocha prezenty

Ikona sty­lu Marylin Mon­roe stwierdz­iła, że “pieniądze szczęś­cia nie dają, dopiero zakupy”. A co jeśli dosta­je­my coś fajnego, na co się nie nastaw­iamy, ale co naprawdę jest super? Powiedzmy taki prezent? Prze­cież każ­da kobi­eta kocha prezen­ty!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 września 2016