Autor: Monika Kilijańska

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25 Image

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Nie ciekaw­iło Was nigdy jak to by było mieszkać w dawnych cza­sach albo w zupełnie innym miejs­cu na zie­mi? Nie mamy tele­portera, czas i przestrzeń nadal jest dla nas prob­le­mem, ale od czego jest wyobraź­nia! Dzię­ki książkom może­my prze­cież wszys­tko: mieszkać w XIX wieku w kamieni­cy, gotować pyszne potrawy w…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image

Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Życie w Anglii to nie tylko zmy­wak i fab­ry­ka, ale też włas­na dzi­ałal­ność gosp. Trochę przed­siębior­c­zoś­ci i moż­na być jak mat­ka w Lon­dynie — Anna Górec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016
Największe minusy Blog Conference Poznań Image

Największe minusy Blog Conference Poznań

Blog Con­fer­ence Poz­nań. Też tam byłam, wodę gazowaną i kawę piłam. Warsz­taty, prelekc­je, dyskus­je. Co jeszcze? Bifor i after par­ty! Oj dzi­ało się, dzi­ało… Jest 1:30. Czekam, jak chy­ba 400 innych osób, na tak­sówkę, która zabierze mnie z imprezy kończącej pier­wszy dzień Blog Con­fer­ence Poz­nań. Samo­chody pod­jeżdża­ją jeden po drugim…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 14 czerwca 2016
Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu Image

Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja jestem wyso­ka, Ojciec jest wyso­ki, Arti jest wyso­ki… No dobra, cór­ki są śred­niego wzros­tu. Czego je nauczę dzię­ki temu, że jestem pon­ad prze­cięt­ną? Jeśli chodzi o wzrost oczy­wiś­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 13 czerwca 2016