Autor: Monika Kilijańska

Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców Image
Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców

Będąc rodz­icem nauczyłam się dwóch rzeczy do per­fekcji: co oznacza różny punkt widzenia oraz że kreaty­w­na zabawa nie zawsze oznacza to samo dla rodz­i­ca i dla dziec­ka. Ja twór­c­zo wyży­wam się malu­jąc obraz­ki na płót­nie, wyci­na­jąc wyci­nan­ki, kle­jąc wydzier­an­ki, dzieci – malu­jąc po ścianach, wyci­na­jąc kwiaty z ser­we­ty leżącej na stole czy uży­wa­jąc kle­ju w sztyf­cie jak szmin­ki. Jak widzi kreaty­wną zabawę dziecko, a jak rodz­ic?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 24 czerwca 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Życie w Anglii to nie tylko zmy­wak i fab­ry­ka, ale też włas­na dzi­ałal­ność gosp. Trochę przed­siębior­c­zoś­ci i moż­na być jak mat­ka w Lon­dynie — Anna Górec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016
Największe minusy Blog Conference Poznań Image
Największe minusy Blog Conference Poznań

Blog Con­fer­ence Poz­nań. Też tam byłam, wodę gazowaną i kawę piłam. Warsz­taty, prelekc­je, dyskus­je. Co jeszcze? Bifor i after par­ty! Oj dzi­ało się, dzi­ało… Jest 1:30. Czekam, jak chy­ba 400 innych osób, na tak­sówkę, która zabierze mnie z imprezy kończącej pier­wszy dzień Blog Con­fer­ence Poz­nań. Samo­chody pod­jeżdża­ją jeden po drugim…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 14 czerwca 2016
Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu Image
Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja jestem wyso­ka, Ojciec jest wyso­ki, Arti jest wyso­ki… No dobra, cór­ki są śred­niego wzros­tu. Czego je nauczę dzię­ki temu, że jestem pon­ad prze­cięt­ną? Jeśli chodzi o wzrost oczy­wiś­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 13 czerwca 2016