Autor: Monika Kilijańska

Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się na fran­cusko­języ­cznej wyspie Amery­ki Środ­kowej? Czy to nadal Unia Europe­js­ka? Jak wychowu­je mat­ka na Gwadelupie? Jak wyglą­da codzi­enne życie na Gwadelupie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 czerwca 2016
Dawno planowany spontaniczny wyjazd Image
Dawno planowany spontaniczny wyjazd

Niek­tórzy lubią planować dalekie wyjazdy, inni paku­ją się w min­utę i już mogą jechać w niez­nane. Jed­nak każdy wyjazd to dobra okaz­ja, aby odświeżyć to, co cza­sem z powodu codzi­en­nej rutyny, trochę w związku przy­blakło.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 czerwca 2016
Pół godziny razem lepsze niż zabawka Image
Pół godziny razem lepsze niż zabawka

Niby jestem w tym samym pomieszczenia co dzieci, a jed­nak nie z nimi. Naprawdę min­u­ty spęd­zone wyłącznie na byciu z dzieck­iem są lep­sze niż zabawka na Dzień Dziec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 3 czerwca 2016
Gdy motyle w brzuchu umarły Image
Gdy motyle w brzuchu umarły

Kil­ka miesię­cy czy nawet lat później nadal w okoli­cach most­ka po lewej stron­ie czu­je­my miłe kłu­cie, ale tylko cza­sa­mi. Czyż­by motyle w brzuchu umarły? Co robić, kiedy nie czu­je­my tego miłos­nego stanu za każdym razem, gdy widz­imy part­nera? A może to nor­malne?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 2 czerwca 2016
Im też jest ciężko Image
Im też jest ciężko

Wyobraź sobie jak by wyglą­dało Two­je życie jako dziec­ka. Wszyscy do czegoś Cię namaw­ia­ją, nie liczą się z Twoim zdaniem. Nawet schody są niebo­ty­cznie wysok­ie. Rodz­icem jest ciężko być, ale i dzieck­iem nie jest wcale najłatwiej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 1 czerwca 2016