Autor: Monika Kilijańska

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image
Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Przegląd pol­sko­języ­cznych aplikacji i pro­gramów do zarządza­nia budżetem domowym na kom­put­erze, komórce lub/i table­cie. Wady, zale­ty, porady. Ja mam już swo­ją ulu­bioną!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016
Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image
Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

Zach­wycam się cza­sem fotografi­a­mi niek­tórych miejsc. Piękne słońce, czyste plaże, kolorowe mias­ta. Jak zima to prawdzi­wa, jak lato to gorące. Na zdję­ci­ach wszys­tko jest takie ide­alne. Jed­nak jeśli miesz­ka się za granicą dotykamy tych prob­lemów, które umyka­ją fotografom: dro­gi i niedo­bry chleb, nieak­cep­towalne dla nas zwycza­jowe zachowanie czy różnice kul­tur­owe. Jak miesz­ka się matce w Nor­wegii opowie fotograf­ka Patryc­ja Byrdy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 27 lipca 2016
Najłatwiej zrzucić winę na innych Image
Najłatwiej zrzucić winę na innych

Jak łat­wo zrzu­cić ciężar winy na innych i mieć świę­ty spokój. Umy­wanie rąk jest prze­cież takie proste. „To nie należy do moich obow­iązków”, „To jego wina”, „To przez Ciebie” — słyszymy na każdym kroku. O ile te słowa wychodzą z naszych ust jest wszys­tko dobrze. Sprawa ma się gorzej, jeśli to my jesteśmy obar­czani za zło całego świa­ta i dzi­urę ozonową.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 25 lipca 2016
10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm Image
10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm

Od kiedy zaczęłam jeść surów­ki ze szpinakiem na kolację mój metab­o­lizm rozkrę­cił się na dobre. Co jeszcze warto jeść będąc na diecie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 lipca 2016
Najciekawsze książeczki dla maluchów Image
Najciekawsze książeczki dla maluchów

Książecz­ki, która skradły nasze serce. Ide­alne dla małych rączek i ciekaws­kich oczu. Oto subiek­ty­wny wybór naj­ciekawszych książeczek dla najmłod­szych.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016