Autor: Monika Kilijańska

Im też jest ciężko Image
Im też jest ciężko

Wyobraź sobie jak by wyglą­dało Two­je życie jako dziec­ka. Wszyscy do czegoś Cię namaw­ia­ją, nie liczą się z Twoim zdaniem. Nawet schody są niebo­ty­cznie wysok­ie. Rodz­icem jest ciężko być, ale i dzieck­iem nie jest wcale najłatwiej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 1 czerwca 2016
Liczą się kontakty Image
Liczą się kontakty

Nie odstraszyła mnie jak daleko orga­ni­zowano spotkanie. Ważne było tylko jed­no – net­work­ing. Bo w blo­gos­ferze jak w życiu liczą się kon­tak­ty. Właśnie dlat­ego jeżdżę na bloger­skie zlo­ty.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 31 maja 2016
Najmniej spodziewana drożdżówka Image
Najmniej spodziewana drożdżówka

Mam wiele Dni Mat­ki za sobą. Te, kiedy byłam córką i te, kiedy byłam matką. Właś­ci­wie nie pamię­tam dobrze żad­nego. Wszys­tko to schowane głęboko w pamię­ci, bard­zo głęboko. Jed­nak pamię­tam jeden, tylko jeden Dzień Mat­ki, kiedy to ja byłam dzieck­iem i przy­go­towałam niespodziankę mojej mamie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 26 maja 2016
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało

Czy mat­ka w Wielkiej Bry­tanii dogadała­by się w sprawach wychowa­nia z matką-Polką? Jak żyje się w UK? Jak wyglą­da trady­cyjne śni­adanie bry­tyjskie? Jakie jest życie w Man­ches­terze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 25 maja 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image
Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdrowo korzys­tać z kąpieli słonecznych warto stosować ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem. Ale co jeśli ufasz tylko nat­u­ral­nym kos­me­tykom, nie lubisz chemii albo jesteś na nie uczu­lony? Nie martw się – natu­ra Cię lubi i ma swo­je sposo­by. Poz­na­j­cie nat­u­ralne sposo­by na ochronę skóry przed słońcem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016