Autor: Monika Kilijańska

Dziecko jest jak plastelina Image
Dziecko jest jak plastelina

Antek jechał auto­busem miejskim. Siedzi­ał dwa siedzenia dalej razem z Wojtkiem, kolegą z klasy. Są wakac­je, więc roz­maw­iali o let­nim obozie zapaśniczym. Oby­d­wo­je byli dum­ny­mi członka­mi przyszkol­nego klubu sportowego. Wojtek nawet raz zdobył brą­zowy medal na powia­towych zawodach międzyszkol­nych. — Przyjdziesz do mnie po obiedzie? — zapy­tał Wojtek. — Nie…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 18 lipca 2016
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne Image
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne

Wyjazd z dzieck­iem może oznaczać także choro­by. By nie narażać dziec­ka może­my je zaszczepić na choro­by tropikalne. Kiedy? Na co? Jakie i ile jest dawek? Czy należy kon­sul­tować szczepi­enia z lekarzem?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 15 lipca 2016
Mieszkać w Wiedniu — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Wiedniu — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się pol­skiej matce w Wied­niu, mieś­cie o najlep­szej jakoś­ci życia? Czy smaku­je jej szny­cel wiedeńs­ki? Co przeszkadza jej w Aus­tri­akach? Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 13 lipca 2016
Metoda usypiania 3–5-7 — rób to dobrze! Image
Metoda usypiania 3–5-7 — rób to dobrze!

Sen w życiu człowieka jest naprawdę ważny. Nikt nie wie więcej o usyp­i­a­niu niż rodz­ice. Porad­nik stosowa­nia metody usyp­i­a­nia 3–5-7 kieru­ję właśnie do nich.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 11 lipca 2016
Życie na Tajwanie oczyma Polki Image
Życie na Tajwanie oczyma Polki

W obec­nych cza­sach jak coś nie jest chińskie to na bank pow­stało na Tajwanie albo w Indi­ach. Doty­czy to nie tylko plas­tikowych podróbek, zabawek czy tek­styliów, ale także najlep­szej jakoś­ci elek­tron­i­ki. Właśnie na Tajwanie w pon­ad 2,5 mil­ionowym mieś­cie por­towym miesz­ka Mag­da, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 6 lipca 2016