Autor: moniowiec

Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu rodzą się najlep­sze pomysły. Tak mówi nie tylko stare powiedze­nie, ale także potwierdza­ją to bada­nia naukowe m.in. Jes­si­ca D. Payne z Uni­ver­si­ty of Notre Dame oraz Eliz­a­beth A. Kensinger z Boston Col­lege opub­likowała artykuł w Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence dowodzą­cy, ze mózg nocą orga­nizu­je wspom­nienia i wybiera najbardziej wydatne infor­ma­c­je poma­ga­jąc w tworze­niu nowych i kreaty­wnych pomysłów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Bez odporności Image

Bez odporności

Przy które­jś z kolei wspól­nej kaw­ie, gdy już znałyśmy swo­je imiona, rodziny i powody poby­tu na odd­ziale, zapy­tała mnie czy mam inne dzieci. Przy­taknęłam i pokaza­łam zdję­cia w komórce, na których Kinia i Arti szcz­erzą się do aparatu. Kobi­eta zamilkła. Przełknęła szy­bko łyk kawy, oczy jej się lekko zaszk­liły i rzekła:
— Kubuś to moje piąte dziecko, ale pier­wsze, które tak dłu­go żyje.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Duma w kieszeni Image

Duma w kieszeni

Cza­sem widy­wałam ją, jak sprzedawała pod sklepem kwiaty i warzy­wa z dzi­ał­ki. Była stara, pomarszc­zona i zgar­biona. Na siwiuteńkiej głowie miała chus­tę w kwiaty. Jej oczy dawno widzi­ały młode odbi­cie w lus­trze. Na nogach miała znos­zone buty, z których wys­tawały robione na dru­tach skar­pety. Ubranie stanow­iła dłu­ga spód­ni­ca, golf w niezi­den­ty­fikowanym kolorze i narzu­cony na niego nylonowy far­tuch. Taki sam, jak kiedyś miała moja bab­cia.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pamięta­cie rok 2010, kiedy to więk­szość spik­erów telewiz­yjnych wysi­lało się, by wymówić nazwę pewnego wulka­nu na Islandii? Wraz z otwar­ciem granic Unii Europe­jskiej Pola­cy jak­by zauważyli, że ist­nieje taki tak kraj, zim­ny, z wulka­na­mi, gejz­era­mi, Björk i wspani­ały­mi krymi­nała­mi Yrsy Sig­ur­dard­ót­tir. A mama Vinc­eta była tam wcześniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Zapraszam na wywiad z Polką na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 września 2015
Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik Image

Cycki do góry! — jak dobrać dobry stanik

No nie, znowu to samo. Gdzie się podzi­ały? Szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Pod łóżkiem nie ma, w tore­bce nie ma, w łazience nie zostaw­iłam. Prze­cież nie zde­j­mowałam ich przed kąpielą. Gdzie są moje cyc­ki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 września 2015
Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Recen­z­ja książek dla dzieci: “Gaba i noży­cz­ki” Iza Skabek i “To ja! His­to­ryj­ki które doda­ją pewnoś­ci siebie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015
Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Gorące słońce i ciepłe morze. Coś, co szuka­ją rzesze Polaków co roku w wakac­je i cza­sem nawet poza sezonem. Błęk­it nie­ba i jasne światło, które ubóst­wia­ją fotografowie i malarze na całym świecie. Do tego wspani­ałe scener­ie, cyprysowe i oli­wne gaje, win­nice, białe dom­ki, kręte ulicz­ki. Stoli­ca mody. Wszys­tko to moż­na znaleźć we Włoszech, gdzie miesz­ka Sabi­na, mama małej Klusecz­ki i bloger­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 września 2015