Autor: Monika Kilijańska

Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Życie w Anglii to nie tylko zmy­wak i fab­ry­ka, ale też włas­na dzi­ałal­ność gosp. Trochę przed­siębior­c­zoś­ci i moż­na być jak mat­ka w Lon­dynie — Anna Górec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016
Największe minusy Blog Conference Poznań Image
Największe minusy Blog Conference Poznań

Blog Con­fer­ence Poz­nań. Też tam byłam, wodę gazowaną i kawę piłam. Warsz­taty, prelekc­je, dyskus­je. Co jeszcze? Bifor i after par­ty! Oj dzi­ało się, dzi­ało… Jest 1:30. Czekam, jak chy­ba 400 innych osób, na tak­sówkę, która zabierze mnie z imprezy kończącej pier­wszy dzień Blog Con­fer­ence Poz­nań. Samo­chody pod­jeżdża­ją jeden po drugim…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 14 czerwca 2016
Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu Image
Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja jestem wyso­ka, Ojciec jest wyso­ki, Arti jest wyso­ki… No dobra, cór­ki są śred­niego wzros­tu. Czego je nauczę dzię­ki temu, że jestem pon­ad prze­cięt­ną? Jeśli chodzi o wzrost oczy­wiś­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 13 czerwca 2016
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi Image
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi

Dzieci uwiel­bi­a­ją dwie rzeczy: wodę i ziemię. A najbardziej ich połącze­nie czyli bło­to. Jak połączyć przy­jemne z pożytecznym? Wystar­czy zachę­cić dziecko do założe­nia włas­nego ogród­ka. Nie musi to być od razu hek­tar zie­mi, cza­sem don­icz­ka na para­pecie jest wystar­cza­ją­ca. Poz­naj korzyś­ci wypły­wa­jące z upraw­ia­nia ogród­ka z dzieć­mi. Warzy­wnik to zabawa…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 10 czerwca 2016
Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się na fran­cusko­języ­cznej wyspie Amery­ki Środ­kowej? Czy to nadal Unia Europe­js­ka? Jak wychowu­je mat­ka na Gwadelupie? Jak wyglą­da codzi­enne życie na Gwadelupie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 czerwca 2016