Autor: Monika Kilijańska

Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało

Wywiad z Polką mieszka­jącą w Chica­go — najbardziej pol­skim mieś­cie USA! Jak widzi “amer­i­can dream”? Gdzie zjeść najlep­szą piz­zę? Ile przez­naczyć na zakupy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 11 maja 2016
Dlaczego Tatuś Muminka pisał pamiętniki? Image
Dlaczego Tatuś Muminka pisał pamiętniki?

To nie Buka była najs­traszniejsza w Dolin­ie Muminków! To postać Taty Mumin­ka zawsze napawa mnie dreszczykiem grozy jak widzę ją na ekranie. Niby taka niepo­zor­na: dystyn­gowany starszy pan, w postaci hipopota­mopodob­ne­go zwierzę­cia, z kapeluszem na głowie, ojciec, maż, budown­iczy domu i, być może, oso­ba, która posadz­iła drze­wo. A nawet dwa…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 10 maja 2016
Niejadek nad talerzem Image
Niejadek nad talerzem

Gim­nastyku­jesz się, wyna­j­du­jesz nowe, ciekawe przepisy, braku­je tylko, byś znalazła ofer­tę czar­o­dziejskiej różdż­ki przy­go­towu­jącej jadalne posił­ki dla Two­jego dziec­ka. Nie to, że gotu­jesz bez­nadziejnie. Może i Mas­ter Chefem nie jesteś, ale jeszcze nikt się nie otruł. Jed­nak najwięk­szym kry­tykiem kuli­narnym w Twoim otocze­niu okazu­je się własne dziecko. Każdy talerz postaw­iony…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 maja 2016
Nie oceniam mamy Image
Nie oceniam mamy

Tak fajnie nam, kobi­etom, matkom, oce­nia się inne kobi­ety, szczegól­nie mat­ki. Zaczy­na­jąc od doboru szmin­ki, bluz­ki, sałat­ki na obi­ad aż po wychowanie dzieci i wybór dro­gi życiowej. Jakże dobrze cza­sem powiedzieć „Ha, mam lep­iej!” albo „Kur­cza­ki, dlaczego ja tak nie mam! Kij jej w szprychy!”. Moż­na jeszcze hej­tować w internecie,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 5 maja 2016
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Sałat­ka po grecku jest jak sama Grec­ja — kolorowa, pysz­na i miesza­ją­ca różne sma­ki. Wywiad z Polką mieszka­jącą w Grecji.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016