Autor: moniowiec

Wakacje od bycia rodzicem Image

Wakacje od bycia rodzicem

Wstałam o 9:00. Cho­ci­aż nie – to nie ja. Ja wstałam kwad­rans później, gdy Nati skakała mi już po głowie, Kinia pow­tarza­ła jak mantrę „Kiedy zro­bisz mi moje kakałko?”, a Arti teatral­nie zatrza­s­nął drzwi do swo­jego poko­ju, rzu­ca­jąc non­sza­lancko w przestrzeń „Kiedy ja się wyśpię?!”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 sierpnia 2015
To był sen Image

To był sen

Śnią mi się poko­je. Mimo, że nie cier­pię na klaus­tro­fo­bię nawet w snach, boję się ich. To poko­je z mojego dziecińst­wa lub zupełnie niez­nane.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 sierpnia 2015
Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało

Irlan­dia kojarzy nam się z Dniem Św. Patry­ka. Ale to ta irlandz­ka Irlan­dia. Bo jest jeszcze Irlan­dia Północ­na – jed­na częś­ci skład­owych Zjed­noc­zonego Królest­wa Wielkiej Bry­tanii i Irlandii Północ­nej. To ta, gdzie IRA podkłada(ła?) bom­by, ta, o którą wal­czył Ger­rym Con­lonie w „W imię ojca”. Ta mniej zielona. Właśnie tam, w Belfaś­cie, samym cen­trum, miesz­ka Wik­to­ria, mama małej Kristy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 sierpnia 2015
Kreatywne drzwi <span class=DIY Image"/>

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na zamknąć je na klucz, przekrę­cić gałkę, nadusić klamkę. Cza­sem mają Judasza, zasuwkę, a nawet haczyk chronią­cy przed złodzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przysłowie. Panie i panowie — poz­na­j­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015
Mu przecież wolno, prawda? Image

Mu przecież wolno, prawda?

Ben był mały i rozc­zochrany, spod trochę przy­długiej grzy­w­ki ciekaw­ie patrzyły małe, czarne ocz­ka. Co chwile patrzył w spoko­jne oczy dorosłych, z który­mi przyszedł. Słuchał co mówią, mimo że niewiele rozu­mi­ał, ale oni i tak nie spodziewali się po takim maluchu zbyt­niego posłuchu. Ot, pob­ie­ga, pobawi się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 21 sierpnia 2015
Strach to dobry sposób na wychowanie Image

Strach to dobry sposób na wychowanie

Ostat­nio ulu­bioną bajką mojej śred­niej cór­ki jest dis­ney­ows­ka pro­dukc­ja “Zaplą­tani”. His­to­ria Roszpun­ki, która patel­nia rozbi­ja głowy, idzie do zamku, który okazu­je się jej domem, bo ma marze­nie dowiedzieć się czegoś o świecie. Jest ciekawa jak dziecko. Widzi piękne lam­pi­ony raz do roku i chci­ała­by poz­nać sekret ich puszcza­nia w niebo. Na końcu jak zwyk­le żyli dłu­go i szczęśli­wie. Co to ma do wychowa­nia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 sierpnia 2015
Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało

Ach, ta gorą­ca Hisz­pa­nia! Ten tem­pera­ment, ten zapach, to słońce, ta ciepła mors­ka woda i sze­lest piasku pod stopa­mi! Te soczyste pomarańcze na każdym stra­ganie i brą­zowe oczy każdego napotkanego Hisz­pana! Oczy, w których moż­na się zapom­nieć…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 sierpnia 2015