Autor: Monika Kilijańska

Najmniej spodziewana drożdżówka Image
Najmniej spodziewana drożdżówka

Mam wiele Dni Mat­ki za sobą. Te, kiedy byłam córką i te, kiedy byłam matką. Właś­ci­wie nie pamię­tam dobrze żad­nego. Wszys­tko to schowane głęboko w pamię­ci, bard­zo głęboko. Jed­nak pamię­tam jeden, tylko jeden Dzień Mat­ki, kiedy to ja byłam dzieck­iem i przy­go­towałam niespodziankę mojej mamie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 26 maja 2016
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało

Czy mat­ka w Wielkiej Bry­tanii dogadała­by się w sprawach wychowa­nia z matką-Polką? Jak żyje się w UK? Jak wyglą­da trady­cyjne śni­adanie bry­tyjskie? Jakie jest życie w Man­ches­terze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 25 maja 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image
Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdrowo korzys­tać z kąpieli słonecznych warto stosować ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem. Ale co jeśli ufasz tylko nat­u­ral­nym kos­me­tykom, nie lubisz chemii albo jesteś na nie uczu­lony? Nie martw się – natu­ra Cię lubi i ma swo­je sposo­by. Poz­na­j­cie nat­u­ralne sposo­by na ochronę skóry przed słońcem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016
Kłamstwa wmawiane sobie przed urodzeniem dziecka Image
Kłamstwa wmawiane sobie przed urodzeniem dziecka

Co obiecałaś sobie przed poro­dem? Może, że co dwa tygod­nie będziesz chodz­ić do fryz­jera? Albo będziesz karmić włas­nym mlekiem aż do pełno­let­noś­ci?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 19 maja 2016
Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci Image
Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Naj­ciekawsze książ­ki przy­rod­nicze dla dzieci zarówno w wieku przed­szkol­nym jak i dla ych, które chodzą już do szkoły. poz­naj z nimi wspani­ały świat otacza­jącej nas przy­rody!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016