Autor: Monika Kilijańska

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek! Image
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Recen­z­ja książeczek dla dzieci: Syfon i uczu­cia autorstwa Iwony Kamińskiej, Pan Kulecz­ka autorstwa Woj­ciecha Widła­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016
W sieci nie jesteś anonimowy Image
W sieci nie jesteś anonimowy

Szkoła ma uczyć. Są więc pogadan­ki: o wsza­w­icy, w owsi­cy, o poszanowa­niu jedzenia, bo rzu­ca­ją ziem­ni­aka­mi na stołów­ce, o poprawnoś­ci języ­ka, bo, kur­wa, cią­gle go kaleczą, o pow­strzy­ma­niu agresji, bo zęby sobie powybi­ja­ją. O hej­cie też jest. Na tyle, na ile dzieci to rozu­mieją. Nosze­nie komórek do szkoły miało być…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 18 kwietnia 2016
10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem Image
10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem

Jeszcze mam czas, by nauczyć mojego syna tego co uważam za najważniejsze. Co powinien wiedzieć zan­im stanie się nas­to­latkiem i mężczyzną? Czego powin­nam go nauczyć?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 14 kwietnia 2016
Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci Image
Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci

Dla małych dzieci częs­to rodz­ic jest całym światem. Na początku jest jedyną osobą, która pokazu­je mu wszys­tko, nosi w każde miejsce. Zysku­jąc możli­wość chodzenia nagle cały świat stoi dla dziec­ka otworem. Jed­nak bez­pieczniej go eksplorować, jeśli gdzieś w pobliżu zna­j­du­je się bez­piecz­na osto­ją, którą jest dom. Z dnia na dzień…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 12 kwietnia 2016
Rodzic multikulti Image
Rodzic multikulti

Europa. Obec­nie tygiel kul­tur, że aż się gotu­je. Cza­sa­mi nawet dochodzi do wrzenia, a wtedy, wiado­mo, ktoś zosta­je popar­zony. Oj boli takie sparze­nie, boli. Bo oni są inni. Tylko czy na pewno bycie Polakiem jest takie najlep­sze na świecie? A jak­by tak zami­ast unikać innoś­ci obcych kul­tur wynieść z nich to co najlep­sze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 11 kwietnia 2016