Autor: Monika Kilijańska

Share week 2016 Image
Share week 2016

Po raz kole­jny Andrzej Tuchol­s­ki z jestkultura.pl zaprasza do wspól­nej akcji “Share week”, w której autorzy pole­ca­ją autorów, blogerzy blogerów, vlogerzy vlogerów. Po raz kole­jny może­my poz­nać autorów przez pryz­mat tego, co czy­ta­ją i znaleźć odpowiedź na pytanie „po co komu blo­gi?”. A są one: Dla śmiechu – Fab­ju­lus Niek­wes­t­ionowana…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 25 marca 2016
11-latek: nastolatek czy dziecko? Image
11-latek: nastolatek czy dziecko?

Zuzia, 11 lat. Mateusz, 13 lat. Kon­rad, 14 lat. Bea­ta, 16 lat. Domini­ka, 18 lat. Co ich łączy? Są tak różni, ale moż­na ich wrzu­cić w jeden worek: nas­to­lat­ki. Ter­min ten jest dość niefor­tun­ny, bo jak przyrów­nać 11-lat­ka do 19-lat­ka? A oby­d­wo­je mają prze­cież po naś­cie lat.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 marca 2016
Ile fotelików zmieścisz w samochodzie? Image
Ile fotelików zmieścisz w samochodzie?

Aktu­alne przepisy prze­wozu dzieci w aucie a możli­woś­ci naszych samo­chodów i spokój naszych sum­ień: jak je pogodz­ić? Ile fote­lików zmieś­cisz w samo­chodzie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 18 marca 2016
Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci Image
Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci

Czy powin­nam nosić 7-lat­ka, bo mnie o to poprosił? Czy niesie­nie kilku­lat­ka do przed­szko­lach na rękach to coś złego? Czy to już nie jest rozpieszczanie? Prze­cież to duże dzieci!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 17 marca 2016
Matka na Litwie — Kiedy Polska to za mało Image
Matka na Litwie — Kiedy Polska to za mało

Dalekie kra­je zach­wyca­ją nas piękny­mi, egzo­ty­czny­mi widoka­mi w kat­a­lo­gach podróżniczych. Oglą­da­jąc filmy częs­to chcielibyśmy na własne oczy zobaczyć cuda natu­ry Nowej Zelandii czy zabyt­ki w Chile, a nie zas­tanaw­iamy się nawet jak pięknie jest całkiem blisko nas. Przykład­owo na takiej Litwie, gdzie miesz­ka Del­fi­na wraz z mężem Povi­lasem i malutkim Emilisem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 marca 2016