Autor: Monika Kilijańska

Nie oceniam mamy Image
Nie oceniam mamy

Tak fajnie nam, kobi­etom, matkom, oce­nia się inne kobi­ety, szczegól­nie mat­ki. Zaczy­na­jąc od doboru szmin­ki, bluz­ki, sałat­ki na obi­ad aż po wychowanie dzieci i wybór dro­gi życiowej. Jakże dobrze cza­sem powiedzieć „Ha, mam lep­iej!” albo „Kur­cza­ki, dlaczego ja tak nie mam! Kij jej w szprychy!”. Moż­na jeszcze hej­tować w internecie,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 5 maja 2016
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Sałat­ka po grecku jest jak sama Grec­ja — kolorowa, pysz­na i miesza­ją­ca różne sma­ki. Wywiad z Polką mieszka­jącą w Grecji.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016
33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny Image
33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny

## urodziny to nie przelew­ki. Jako bloger­ka mam więc prezent — wcześniej niepub­likowane, ekshibicjon­isty­czne i zupełnie prawdzi­we fak­ty o mnie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 28 kwietnia 2016
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Jak miesz­ka się na emi­gracji? Czy warto prze­nieść się do Taj­landii? Jak poradz­ić sobie w Bangkoku? Pol­s­ka mama mieszka­ją­ca wśród Tajów udziela wywiadu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Podwórkowe zabawy w deszczu Image
Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016