Autor: Monika Kilijańska

Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata Image
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata

Czy dzieci powin­ny włączyć się w akcję “Sprzą­tanie świa­ta”? Czy powin­ny sprzą­tać to co wyrzu­cili inni? Co je to uczy? Jak dłu­go rozkłada­ją się śmieci?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 22 kwietnia 2016
Nie trzeba się dzielić Image
Nie trzeba się dzielić

Na pla­cach zabaw częs­to spo­tykam się z twierdze­niem, że zabawka­mi trze­ba się dzielić, a huśtawkę opuś­cić jak tylko ktoś poprosi. Nie, nie trze­ba.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 21 kwietnia 2016
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek! Image
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Recen­z­ja książeczek dla dzieci: Syfon i uczu­cia autorstwa Iwony Kamińskiej, Pan Kulecz­ka autorstwa Woj­ciecha Widła­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016
W sieci nie jesteś anonimowy Image
W sieci nie jesteś anonimowy

Szkoła ma uczyć. Są więc pogadan­ki: o wsza­w­icy, w owsi­cy, o poszanowa­niu jedzenia, bo rzu­ca­ją ziem­ni­aka­mi na stołów­ce, o poprawnoś­ci języ­ka, bo, kur­wa, cią­gle go kaleczą, o pow­strzy­ma­niu agresji, bo zęby sobie powybi­ja­ją. O hej­cie też jest. Na tyle, na ile dzieci to rozu­mieją. Nosze­nie komórek do szkoły miało być…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 18 kwietnia 2016
10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem Image
10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem

Jeszcze mam czas, by nauczyć mojego syna tego co uważam za najważniejsze. Co powinien wiedzieć zan­im stanie się nas­to­latkiem i mężczyzną? Czego powin­nam go nauczyć?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 14 kwietnia 2016