Autor: Monika Kilijańska

Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki Image
Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki

Co może łączyć oskarowe “Spir­it­ed Away” z Hiroshimą “Grobow­ca świ­et­lików”, ekologią “Księżnicz­ki Mononoke” i baśniowoś­cią “Ruchomego zamku Hau­ru”? Wys­traszone oczy dziec­ka oglą­da­jącego te japońskie ani­mac­je! Jeśli nie jesteś pewien, czy Two­je dziecko może obe­jrzeć taką bajkę, najpierw sam zapoz­naj się z jej fabułą.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 14 marca 2016
Spotkajmy się nie przy kawie Image
Spotkajmy się nie przy kawie

Relac­ja ze spotka­nia w Trójmieś­cie z inny­mi matka­mi-wari­atka­mi-blogerka­mi. Nie zawsze przy kaw­ie, ale zawsze przy cieś­cie. Spotka­jmy się w Trójmieś­cie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 11 marca 2016
Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji? Image
Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji?

Miałam romans. Trwał pon­ad sie­dem lat. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że mąż od pier­wszego dnia o wszys­tkim wiedzi­ał i nie wal­czył z tym nawet. Sied­mi­o­let­ni związek to nie byle co – cza­sem taki dłu­gi czas kończy się hucznym wese­lem i wszyscy żyją dłu­go i szczęśli­wie. Mój romans jed­nak skończył się hucznym rozs­taniem. Oto po sied­miu lat­ach całkiem siel­skiego życia spakowałam wal­iz­ki, wrzu­ciłam je do bagażni­ka, zapakowałam dzieci i pomachałam na pożeg­nanie. Żeg­naj mias­to! Wybrałam wieś.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 10 marca 2016
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało

Jest państ­wem w państ­wie. W wielkim państ­wie! Dokład­niej w Chińskiej Repub­lice Ludowej. Ale nie było tak zawsze. Sama pamię­tam jak hucznie świę­towano połącze­nie tej prow­incji z Chi­na­mi. I jak wiele było pytań: co ter­az z nim będzie? Czy Hongkong, mias­to wielkoś­ci dwóch pod­wójnie zatłoc­zonych Warszaw, nadal będzie cen­trum hand­lowo-finan­sowym i pomostem łączą­cym Zachód z Państ­wem Środ­ka? Czy Weroni­ka i Tomek, mieszka­ją­cy poza Pol­ską już od 9 lat. Ostat­ni ich przys­tanek to Hongkong. Na jak dłu­go? Życie pokaże. Zapraszam na ori­en­tal­ny wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 9 marca 2016
Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki Image
Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki

Jak upiec najczęś­ciej uda­jące się na świecie muffiny z dzieck­iem — krót­ki porad­nik krok po kroku wraz z przepisem. UWAGA! Na końcu konkurs!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 7 marca 2016