Autor: Monika Kilijańska

Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci Image
Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci

Dla małych dzieci częs­to rodz­ic jest całym światem. Na początku jest jedyną osobą, która pokazu­je mu wszys­tko, nosi w każde miejsce. Zysku­jąc możli­wość chodzenia nagle cały świat stoi dla dziec­ka otworem. Jed­nak bez­pieczniej go eksplorować, jeśli gdzieś w pobliżu zna­j­du­je się bez­piecz­na osto­ją, którą jest dom. Z dnia na dzień…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 12 kwietnia 2016
Rodzic multikulti Image
Rodzic multikulti

Europa. Obec­nie tygiel kul­tur, że aż się gotu­je. Cza­sa­mi nawet dochodzi do wrzenia, a wtedy, wiado­mo, ktoś zosta­je popar­zony. Oj boli takie sparze­nie, boli. Bo oni są inni. Tylko czy na pewno bycie Polakiem jest takie najlep­sze na świecie? A jak­by tak zami­ast unikać innoś­ci obcych kul­tur wynieść z nich to co najlep­sze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 11 kwietnia 2016
Czas to skończyć Image
Czas to skończyć

Kobi­ety zawsze są ze swoi­mi sprawa­mi same. Nieważne, czy przepisy abor­cyjne są bardziej czy mniej restryk­cyjne. Są same. Czas to skończyć. Nawet, jeśli to tylko jej życie, jej decyz­ja i jej prob­lem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 8 kwietnia 2016
Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało

Też cza­sem się Wam wydawało, że Chiny nas otacza­ją? Mamy ubra­nia z Chin, zabaw­ki z Chin, artykuły papier­nicze z Chin. Elek­tron­i­ka i samo­chody też coraz częś­ciej są z Chin. Truskaw­ki są z Chin… A co jeśli otacza­li by nas jeszcze Chińczy­cy? Kak­cia mieszka­ją­ca od kilku lat w Szang­ha­ju opowie jak to jest.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 kwietnia 2016
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole Image
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole

Są takie jak inne mat­ki: martwią się o zdrowie, dba­ją o dietę, poda­ją rękę jak upad­nie i opa­tru­ją obdarte kolana. Jed­nak są jeszcze kimś więcej – są matka­mi dzieci z autyzmem. Dla nich bywa­ją cza­sem częś­cią ich życia, a cza­sem nie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 4 kwietnia 2016