Autor: moniowiec

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci Image

12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

Czy też tak masz, że słysząc „Deszc­zową piosenkę” zaczy­nasz śpiewać „I’m singing in the rain zielonooo czu­ję się!”? Albo zami­ast stan­dar­d­owej liry­ki utworu nie­jakiej Eweliny Lisowskiej zaczy­nasz wplatać słowa „rozpędzeni pros­to w stronę słoń­ca WŁĄCZAMY NISKIE CENY!”? Ja nieste­ty tak mam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 czerwca 2015
Bez klucza na szyi Image

Bez klucza na szyi

Nie zna trzepa­ka. Ani smaku mle­ka z tub­ki, takiego słod­kiego i skon­den­sowanego. Robić kogel-mogel nauczył je młod­szy kuzyn z Trójmi­as­ta, mimo że to ono posi­adało kury z wol­nego wybiegu. Nie bie­gało z kluczem na szyi, bo dom zawsze stał otwarty. Ono, dziecińst­wo na popeer­lowskiej wsi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 czerwca 2015
Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13 Image

Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13

Recen­z­ja książek dla dzieci: Na wsi, fenom­e­nal­na Przekro­je owoce i warzy­wa Agniesz­ki Sow­ińskiej i pon­ad­cza­sowa Bajar­ka opowia­da

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 maja 2015
7 rad jak kupić dobry prezent Image

7 rad jak kupić dobry prezent

Dbamy o nasze dzieci jak potrafimy. Nie jedzą tego wstręt­nego kur­cza­ka tylko indy­ka, bo prze­cież na far­ma­ch tyle tego hor­monu w niego paku­ją, że szok. No i gluten! Gluten zaraz za cukrem i ben­zoe­sanem sodu to samo zło! Tylko dzi­ury ozonowej nie potrafi załatać, a tak to wszys­tko zak­lei! Mózg zak­lei nawet! A jak już przy głowie jesteśmy to szam­pon bez SLS i odży­wka bez silikonów, parabenów i na pewno czegoś jeszcze. No prze­cież dziecko masz tylko jed­no (dwa, trzy…)! A potem lądu­je­my w sklepie z chiński­mi zabawka­mi i zapom­i­namy, że liczy się to co bez­pieczne. Jak kupić zabawkę, żeby niko­mu nie zro­bić kuku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 28 maja 2015
Witam, jestem Patologia, miło mi! Image

Witam, jestem Patologia, miło mi!

Tak, nie jest łat­wo być panią Patologią. Wprawdzie nie słyszę już mil­iona rad w jaką cza­peczkę ubrać dziecko w piękny słoneczny dzień ani co mają jeść. Za to praw­ie każ­da napotkana oso­ba z litoś­cią w głosie wskazu­je na moją trójkę dzieci i pyta „Jak pani sobie z nimi radzi?”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 maja 2015
Najszczęśliwszy dzień Image

Najszczęśliwszy dzień

- Znowu to samo. Nie dzwonią. Moje dzieci. Zapom­ni­ały o matce. W taki dzień jak dziś. W Dzień Mat­ki! — wyrzu­casz już praw­ie we łzach.
— Jakie dzieci? — pyta zdu­miony.
— Jak to jakie: nasze! — nie rozu­miesz jego zdzi­wienia.
— My… my nie mamy dzieci!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 maja 2015
Słoneczko Image

Słoneczko

Znałam ją dość dłu­go. Była zdzi­wiona, że chcę trze­ciego dziec­ka. Gdy okaza­ło się, że ona także jest w ciąży, nie powiedzi­ała o niej dłu­go niko­mu. Nie chci­ała. Bała się. Zro­biła wszys­tkie potrzeb­ne bada­nia. Dopiero wtedy ozna­jmiła światu dlaczego nagle przes­tała pić kawę, ma zmi­enne humory i urosły jej pier­si. -…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 maja 2015