Autor: Monika Kilijańska

Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji? Image
Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji?

Miałam romans. Trwał pon­ad sie­dem lat. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że mąż od pier­wszego dnia o wszys­tkim wiedzi­ał i nie wal­czył z tym nawet. Sied­mi­o­let­ni związek to nie byle co – cza­sem taki dłu­gi czas kończy się hucznym wese­lem i wszyscy żyją dłu­go i szczęśli­wie. Mój romans jed­nak skończył się hucznym rozs­taniem. Oto po sied­miu lat­ach całkiem siel­skiego życia spakowałam wal­iz­ki, wrzu­ciłam je do bagażni­ka, zapakowałam dzieci i pomachałam na pożeg­nanie. Żeg­naj mias­to! Wybrałam wieś.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 10 marca 2016
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało

Jest państ­wem w państ­wie. W wielkim państ­wie! Dokład­niej w Chińskiej Repub­lice Ludowej. Ale nie było tak zawsze. Sama pamię­tam jak hucznie świę­towano połącze­nie tej prow­incji z Chi­na­mi. I jak wiele było pytań: co ter­az z nim będzie? Czy Hongkong, mias­to wielkoś­ci dwóch pod­wójnie zatłoc­zonych Warszaw, nadal będzie cen­trum hand­lowo-finan­sowym i pomostem łączą­cym Zachód z Państ­wem Środ­ka? Czy Weroni­ka i Tomek, mieszka­ją­cy poza Pol­ską już od 9 lat. Ostat­ni ich przys­tanek to Hongkong. Na jak dłu­go? Życie pokaże. Zapraszam na ori­en­tal­ny wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 9 marca 2016
Pieczemy muffiny z dzieckiem — przepis na babeczki, które zawsze wychodzą Image
Pieczemy muffiny z dzieckiem — przepis na babeczki, które zawsze wychodzą

Jak upiec najczęś­ciej uda­jące się na świecie muffiny z dzieck­iem — krót­ki porad­nik krok po kroku wraz z przepisem. UWAGA! Na końcu konkurs!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 7 marca 2016
Mama Madzi jest blogerką! Image
Mama Madzi jest blogerką!

Jed­no jest pewne — jeśli mama Madzi była­by blogerką, to przez kil­ka lat był­by to najbardziej poczyt­ny blog w Polsce!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 4 marca 2016
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało

Bywały cza­sy, gdy było tam zielono, bo lasy pokry­wały kraj. I trochę żół­to, bo była też pusty­nia. A nawet biało tam, gdzie śnieg nigdy nie top­nieje. Bywały cza­sy, gdy więk­szość napo­tykanych ludzi miała czer­woną twarz — biała czy czarna nawet się nie zdarza­ła. Były cza­sy, gdy woj­na domowa podzieliła kraj na dwa obozy, a mimo to udało się im wytr­wać w jed­noś­ci od ogłoszenia niepodległoś­ci. USA to kraj, o którym się marzy, który budzi respekt i daje nadzieję. Amery­ka jest wielokolorowa. Jak papu­ga np. Papu­ga z Amery­ki, mama mieszka­ją­ca w Stanach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 2 marca 2016