Autor: moniowiec

Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej — Małe mole książkowe #11 Image

Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej — Małe mole książkowe #11

Recen­z­ja książek dla dzieci: Księ­ga dźwięków i Wios­na na uli­cy Czereśniowe/ Lato na uli­cy Czereśniowej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 kwietnia 2015
Stop-dzieciom! Image

Stop-dzieciom!

Proszę was, ile to moż­na! Gdzie się nie obe­jrzę: dzieci! Trochę cieplej się zro­biło i już jeżdżą cały­mi chod­nika­mi te mat­ki wózkowe. Albo, nie daj Boże, jeżdżą razem na row­er­ach czy chodzą za rękę na spac­ery. Jadąc samo­cho­dem kierow­ca zas­tanaw­ia się tylko, kiedy taki delik­went wyr­wie w bok i wpad­nie pod koła. Nie moż­na nauczyć chodzenia w domu na przykład?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 18 kwietnia 2015
Matka musi umrzeć Image

Matka musi umrzeć

Nie muszę nic mówić. Już wie. Kładzie spoko­jnie aktówkę na podłodze, roz­biera płaszcz. Ręce mu drżą, głos się łamie. Pod­noszę sza­lik, który wypa­da mu z ręki. Odwraca ode mnie wzrok, gdy mu go poda­ję. Dzieci rzu­ca­ją mu się na szyję. Nie widzi, że zabier­am klucze. Muszę wyjść. Tak będzie lep­iej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 kwietnia 2015
Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe Image

Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe

Cowiec­zor­na kąpiel może prze­rodz­ić się w hor­ror, jeśli z gumowej kaczusz­ki zaczną wychodz­ić glony i grzy­by, a żab­ka okaże się rop­uchą. Jak skutecznie wyczyś­cić i dbać o gumowe zabaw­ki kąpielowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 kwietnia 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ramach żar­tu zapy­tałam pedi­atrę czy może głu­cho­ta w tym wieku jest nor­mal­na, bo co mówię, to nie słyszy, szczegól­nie jak każę sprzą­tać w poko­ju zabaw­ki. Lekar­ka potrak­towała mnie nad­er poważnie i mimo mojego całkowitego zdzi­wienia i zmiesza­nia wręczyła mi skierowanie do porad­ni laryn­go­log­icznej. “Pani dziecko bard­zo częs­to cho­ru­je na katar, warto zbadać także uszy” — rzekła na do widzenia. Jej brak poczu­cia humoru w kwestii zdrowia był dla nas zbaw­i­en­ny — rzeczy­wiś­cie syn miał niedosłuch spowodowany przewlekłym katarem. Dzię­ki szy­bkiej reakcji dziś mam dziecko bez wady słuchu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy byłam małą dziew­czynką niezmiernie fas­cynował mnie wiel­ki worek z guzika­mi, który posi­adała moja bab­cia. Potrafiłam godz­i­na­mi siedzieć nad stosem kolorowych ksz­tałtów. Znaleźć moż­na było guzi­ki z dwoma otwora­mi, cztere­ma, podłużne, grzy­b­ki, guzi­ki wielkie i całkiem malutkie, jak do dziecię­cych ubranek, mieniące się brokatem, szorstkie i zupełnie gład­kie, niek­tóre nawet met­alowe. Dotykałam je, oglą­dałam, sor­towałam. Próbowałam znaleźć najład­niejszy według mnie. Znalazłam nawet z dwie mon­e­ty — bard­zo stare, co było początkiem fas­cy­nacji numiz­matyką — i pierś­cionek z czer­wonym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Ala Image

Ala

Do psów i kotów szy­bko się przyzwycza­il­iśmy. Nie­ja i Janie też dość szy­bko wkradli się w nasze łas­ki. O dzi­wo są chy­ba jedyny­mi osoba­mi w tym domu, które bez mrug­nię­cia okiem przemil­cza­ją propozy­cję zjedzenia kole­jnego cukier­ka oraz pier­wsi bieg­ną posprzą­tać wiec­zorem zabaw­ki. Od pewnego cza­su bywa u nas też Ala.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 kwietnia 2015