Autor: Monika Kilijańska

Czego warto nauczyć dziecko zanim stanie się dorosłe? Image
Czego warto nauczyć dziecko zanim stanie się dorosłe?

Nie tylko licze­nie czy czy­tanie jest ważne, bo w życiu częś­ciej uży­jesz śrubokrę­ta niż cał­ki. Czego warto nauczyć dziecko zan­im stanie się dorosłe?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 4 grudnia 2017
Jak wygląda życie z kilkulatkiem. Poradnik dla bezdzietnych przyjaciół. Image
Jak wygląda życie z kilkulatkiem. Poradnik dla bezdzietnych przyjaciół.

Niełat­wo wytłu­maczyć innym jak wyglą­da życie z kilku­latkiem. Jed­nak jest kil­ka sposobów, by oso­ba nieposi­ada­ją­ca dzieci na włas­nej skórze odczuła jak to jest być rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 1 grudnia 2017
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało Image
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało

Jak być nauczy­cielem w Azji czy jak wyglą­da codzi­enne życie w Bangkoku? Wszys­tko to w wywiadzie mieszka­jącej od dwóch lat w Taj­landii Pol­ki — Zuzy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 29 listopada 2017
Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną Image
Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną

Podob­no ludzie zara­bi­a­ją na MLM, pirami­dach finan­sowych, Bit­coinach czy nawet wypeł­ni­a­n­iu anki­et. Ale są inne pomysły na pracę zdal­ną! Sprawdź­cie, które ja przetestowałam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 27 listopada 2017
Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy? Image
Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy?

W ciągu pier­wszych miesię­cy życia dziec­ka obec­ność mat­ki jest prak­ty­cznie koniecz­na. Przez ten okres nie może ona chodz­ić do pra­cy, ponieważ zysku­je zupełnie nowe obow­iąz­ki. Płat­ną, obow­iązkową prz­er­wę w pra­cy, będącą następst­wem urodzenia dziec­ka przez pra­cown­icę określa się mianem urlopu macierzyńskiego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 17 listopada 2017