Autor: Monika Kilijańska

Żyć we Flamandii — Kiedy Polska to za mało Image

Żyć we Flamandii — Kiedy Polska to za mało

Dziś, moi drodzy, dowiecie się, że jed­nak fry­t­ki to obi­ad, gofry to dobry pomysł na tort i wypełnie­nie kanap­ki, a nawet, że w kra­ju w miarę wol­nym i postępowym, jak Bel­gia, w szkole nie tylko chip­sów się nie kupi, ale nawet przynosić ich nie moż­na. Zapraszam wraz z Mag­daleną B-P, matką dwóch nas­to­latek i trzylet­niego syna, na fla­mandzką wieś!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 18 listopada 2015
Nawet długie oczekiwanie jest <span class=OK Image"/>

Nawet długie oczekiwanie jest OK

To moje! Nie to moje! Ja byłam pier­wsza! Nie, to ja byłam pier­wsza! Wyr­wałaś mi to z ręki! Ter­az moja kolej! Mamo, kiedy ona skończy…” — znasz to? Nawet rodz­ice jedy­naków zna­ją, bo dziecko nie żyje na bezlud­nej wyspie i prędzej czy później zna­jdzie się kom­pan do zabawy, który prze­cią­ga kopanie ulu­bioną łopatką w nieskońc­zoność, za dłu­go jeździ na hula­jn­odze czy bawi się od rana do nocy lalką, aku­rat tą, którą nasze dziecko też chce. Co zro­bić, kiedy dziecko nie chce czekać dłu­go na swo­ją kolej? Kil­ka rad od Heather Shu­mak­er, autor­ki książ­ki „It’s OK Not to Share…And Oth­er Rene­gade Rules for Rais­ing Com­pe­tent and Com­pas­sion­ate Kids”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 16 listopada 2015
Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18 Image

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Recen­z­ja książek dla dzieci m.in. O zbój­cach z Góry Chełm­skiej i inne leg­endy o Kosza­lin­ie Grac­jana Bojara-Fijałkowskiego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało

W Holandii moż­na spotkać na jed­nej uli­cy kilka­naś­cie nar­o­dowoś­ci. Jak oni sobie radzą z wielokul­tur­owoś­cią, sko­ro my częs­to nie może­my ścier­pieć naszych pol­s­kich do szpiku koś­ci sąsi­adów? Jak trud­no zbu­dować rodz­inę wielonar­o­dową, jeszcze z dala od kra­ju, wie najlepiej Olga, mama trój­ki dzieci i bloger­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie? Image

I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie?

O prze­mo­cy fizy­cznej tak dużo wszędzie. A prze­cież nie tylko ciało boli. Bardziej od sini­aków, otarć i ran na ciele boli zniszc­zona dusza, zdep­tane marzenia czy utra­cone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wszys­tko to mogą spraw­ić zaled­wie słowa. Cza­sem mówione w gniewie, cza­sem na złość, by dopiec, cza­sem na odczep­nego. Słowa – noże…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 listopada 2015