Autor: moniowiec

Złe dobrego początki Image

Złe dobrego początki

Czer­wona róża, jakie to oklepane. Dziś mówisz mi, że zawsze dzi­ałało, że każ­da dziew­czy­na marzy o kwiat­ach, a szczegól­nie o tak szla­chet­nych. Wtedy nie powiem, zdzi­wiłam się. Stu­dent przynoszą­cy kwiaty led­wo poz­nanej dziew­czynie to ewen­e­ment. Wpuś­ciłam cię od środ­ka, przed­staw­iłam współloka­torkom i pos­zliśmy na umówiony spac­er. Nie mogliśmy tu zostać, one musi­ały się uczyć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 lutego 2015
Epistolografia Image

Epistolografia

Masz wiado­mość!” — woła mnie pro­gram pocz­towy, w niczym nie przy­pom­i­na­ją­cy tego z jed­nej z najlep­szych komedii roman­ty­cznych lat 90-tych. Tylko że mnie w tym XXI wieku kocha przede wszys­tkim pewien Pan Spam. Na stole wesoło pod­skaku­je komór­ka w takt wietrznych dzwoneczków. SMS z infor­ma­cją o wys­taw­ionej fak­turze za usłu­gi pewnej sieci. Wzrok pada na stary, czer­wony seg­re­ga­tor. Nie ma w nim doku­men­tów czy notatek — trzy­mam w nim listy. To listy miłosne. To listy od mężczyzn, którzy byli blis­cy ser­cu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 lutego 2015
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Zan­im włas­nym dzieciom poz­wolę oglą­dać jak­iś film czy grać w grę, sprawdzam je. Inter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dlat­ego muszę nauczyć jak z niego korzys­tać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Raz, dwa, trzy, szukasz Ty! Image

Raz, dwa, trzy, szukasz Ty!

- Kochanie, powiedz mi, gdzie schowałaś kluczyk? — zapy­tała rodzi­ciel­ka.
— Pod żół­tym kwiatkiem — odrzekłam i wskaza­łam na łąkę pełną kaczeńców.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2015
A gdyby to była Twoja matka Image

A gdyby to była Twoja matka

Dygoczę. To chy­ba emoc­je. Mam poczekać na karetkę. Pogo­towie Ratunkowe ma swo­ją bazę jak­iś kilo­metr stąd, nie powin­ni za dłu­go jechać. Nie mogę uwierzyć, że w XXI wieku nikt nie miał przy sobie swo­jego tele­fonu. Prze­cież ter­az ludzie noszą komórkę nawet do WC, by korzys­tać z niej siedząc na sedesie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 lutego 2015
K#<span class=&wa też kobieta Image"/>

K#&wa też kobieta

Nawet jeśli staramy się o poprawność językową na co dzień, nie unikniemy przy­pad­ku zetknię­cia się dziec­ka z wul­gar­yz­ma­mi. Nieste­ty dzieci słyszą wszys­tko, czego słyszeć nie powin­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 lutego 2015
Poradzisz sobie sam Image

Poradzisz sobie sam

Jak zachę­cić, a nie zniechę­cić dziecko do dzi­ała­nia? Wystar­czy poz­wolić mu dzi­ałać samodziel­nie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 lutego 2015