Autor: Monika Kilijańska

Jak nie Kevin to co? Alternatywna lista świątecznych filmów Image
Jak nie Kevin to co? Alternatywna lista świątecznych filmów

Świę­ta mają to do siebie, ze ani w radio nie posłuchasz nic poza kolę­da­mi, ani w telewiz­ji nie obe­jrzysz nic ciekawszego niż “Kevin sam w domu”, tudzież jego kon­tynu­ację. Tyle że po lat­ach oglą­da­nia tego samego bożonar­o­dzeniowego hitu znamy już każdy gag, każdy tekst i cały sound­track. A może by tak zasza­leć i obe­jrzeć coś innego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 23 grudnia 2015
Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają Image
Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tylko zapach choin­ki czy ryba na wig­ili­jnym stole. To także słod­koś­ci. Dla dzieci zwyk­le wystar­czy czeko­la­da, ale my, dorośli, lubimy posiedzieć sobie przy gorą­cym napo­ju (najlepiej kawy z ekspre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), pogadać i uraczyć się przepyszny­mi cias­ta­mi i ciasteczka­mi. Na piecze­nie pierników wprawdzie trochę za późno, ale nie tylko korzenne ciast­ka kojarzą mi się z Bożym Nar­o­dze­niem. Niek­wes­t­ionowany­mi dodatka­mi do bożonar­o­dzeniowych ciast są prze­cież migdały i orzechy, mak czy żuraw­ina. Przed­staw­iam trzy szy­bkie i nie do zep­su­cia — nawet przeze mnie — przepisy na wspani­ałe wyp­ie­ki z ich udzi­ałem!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 grudnia 2015
Tradycja kolędowania Image
Tradycja kolędowania

Ja nie znałam Hal­loween, a moje dzieci nie zna­ją cud­ownego zwycza­ju kolę­dowa­nia. Pochodzę z Kociewia, z małej miejs­cowoś­ci, gdzie trady­c­ja trzy­ma się bard­zo dobrze. Przed wese­la­mi jest polter­abend, na Śmi­gus Dyn­gus chłop­cy leją wiadra­mi w wodą ze stawów, których jest pod dostatkiem, wraca­jące z mszy świętej dziew­czyny, a począwszy od Wig­ilii aż do Świę­ta Trzech Króli dzieci chodz­iły po domach po kolędzie. A może raczej z kolędą.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 grudnia 2015
Mieszkając w Czechach — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkając w Czechach — Kiedy Polska to za mało

Tak, miałam kupić pro­duk­ty na pierni­ki, takie niby, które będą miękkie przed wig­ilią, ale przez czes­ki błąd, rysunek Kini na liś­cie zakupów oraz wylany na kartkę soczek Nati mam taki gal­i­ma­tias jak w czeskim filmie – nikt nie wie o co chodzi. Ciekawe, czy Ange­li­ka Gro­chows­ka, mama Vik­torii już zro­biła świąteczne ciastecz­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 16 grudnia 2015
Życie w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba nie ma na świecie kino­mana, który widząc pię­kno przy­rody ukazanej w adap­tac­jach Petera Jack­sona tolkienows­kich książek, nie chci­ał­by pojechać tam – jeśli nie a całe życie, to choć­by na wakac­je. Jed­nak spoglą­da­jąc na cen­ni­ki linii lot­niczych raczej więk­szoś­ci z nas odech­ciewa się tak dalekiej podróży. Ola nie żału­je jed­nak, że może zry­wać cytrusy we włas­nym ogrodzie czy sur­fować po oceanie w Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia. Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015