Autor: Monika Kilijańska

Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później) Image
Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później)

Co roku obiecal­iśmy sobie podróż poślub­ną, że wyruszymy we dwo­je — tak jak wtedy, kiedy się poz­nal­iśmy — na piękne wakac­je. Dzieci zostaw­imy (kochana bab­ciu i dzi­ad­ku, cieszy­cie się praw­da?) i odbędziemy miesiąc miodowy jak się patrzy. Albo cho­ci­aż tydzień miodowy. Week­end? Tak, też może być.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 29 października 2015
Mieszkać w Irlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Irlandii — Kiedy Polska to za mało

Nazy­wa­ją ją Zieloną Wys­pa. Na zdję­ci­ach z satelity rzeczy­wiś­cie wyglą­da jak pły­wa­ją­ca pośrod­ku wody zieleń. Zielony jest więc nie bez koz­ery jej kolorem nar­o­dowym. Jed­nak Irlan­dia ma więcej barw niż tylko (0, 128, 0) w RGB. Inne kolory Irlandii moż­na podzi­wiać do woli na blogu Kasi w Krainie Deszc­zow­ców, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 października 2015
Codzienne zakupy z opcją oszczędzania Image
Codzienne zakupy z opcją oszczędzania

Połowa miesią­ca, a na kon­cie same zera? Jak to się stało, że znowu musisz poży­czać do pier­wszego? Prze­cież wcale nie żyjesz w luk­susie! Może ktoś cię noto­rycznie okra­da? A może czas zacząć oszczędzać? Oszczędzanie kojarzy się nam z nieprzy­jem­nym zaciskaniem pasa i rezy­gnacją z małych i więk­szych przy­jem­noś­ci. W rzeczy­wis­toś­ci…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 24 października 2015
Życie w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało

Niby 10 stop­ni za oknem, niby to ciepło jak na październik, ale jakoś tak tęsknym okiem patrzę na zdję­cia znad morza, jakie zro­bil­iśmy latem. To słońce, krót­ki rękawek, dzieci bez cza­pek i na boso, pod­jada­jące truskaw­ki. Ter­az ani słoń­ca, ani zez­wole­nia na bose stopy, bo gile do kolan, krót­ki rękawek jest, ale pod bluzą, o czap­ki same się dopom­i­na­ją, a truskaw­ki jakieś takie… nietruskawkowe. Ech… By powiało choć­by trochę ciepłym wia­trem znad Czarnego Lądu, dzię­ki które­mu najczęś­ciej mamy to miłe ciepełko latem, zapraszam w imie­niu Blon­dyn­ki w Krainie Tęczy na kolorowy wywiad w cie­niu palm.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 października 2015
Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki? Image
Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki?

Rozpoczy­na­jąc kari­erę bib­liofil­ską mojego syna­padło jed­nak pytanie: czyt­nik e-booków czy książ­ka papierowa? Co było­by lep­sze dla dziec­ka rozpoczy­na­jącego czytel­nicza przy­godę? Poniżej omówię wady i zale­ty poszczegól­nych wyborów.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 19 października 2015