Autor: Monika Kilijańska

Życie w Chile — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Chile — Kiedy Polska to za mało

Są takie kra­je, gdzie patrząc na wschód widzi się zaśnieżone szczy­ty, a na zachód – ocean. Są takie, gdzie są jedne z najs­tarszych kole­bek cywiliza­cji. Są takie, gdzie cza­sem wiele lat nie pada nawet kro­pla deszczu. Są też takie, które mają te wszys­tkie cuda na swoim tere­nie, a nawet wiele więcej. Do takich kra­jów moż­na jechać w podróż poślub­ną nawet dziesięć lat później. W takim właśnie miesz­ka Doro­ta, której opowieść z pewnoś­cią przy­bliży trochę pię­kno Chile.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 2 grudnia 2015
Jak sprytnie oszczędzać pieniądze Image
Jak sprytnie oszczędzać pieniądze

Jak nietrud­no zauważyć – jestem blogerem. A blogerzy to taka inna kat­e­go­ria człowieków (cytu­ję Alexa z „Mada­gaskaru”). Cwane to to, prze­biegłe, każdego zaga­da, od każdego coś dostanie, pieniądze kutwi, ciuchy, gadże­ty i kos­me­ty­ki od spon­sorów dosta­je. A jeszcze kasę za parę słów potrafi otrzy­mać, że to niby jakieś trudne jest.…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 24 listopada 2015
Ani razy nie zatęskniłam za dziećmi Image
Ani razy nie zatęskniłam za dziećmi

Po co wracałam z Poz­nańmy się i Warmińsko-Mazurskiego Spotka­nia Blogerów, sko­ro ani razu nie zatęskniłam za dzieć­mi? A może jed­nak?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 24 listopada 2015
15 ciekawostek dotyczących dzieci Image
15 ciekawostek dotyczących dzieci

Są rzeczy na zie­mi i na niebie o którym nie śniło się filo­zo­fom. Dla przykładu takie dzieci – niby małe, nieświadome, a takie dojrza­łe i mądre. Cza­sem nawet potrafią dorosłego zadzi­wić i nauczyć.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 20 listopada 2015
Życie w Belgii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Belgii — Kiedy Polska to za mało

Dziś, moi drodzy, dowiecie się, że jed­nak fry­t­ki to obi­ad, gofry to dobry pomysł na tort i wypełnie­nie kanap­ki, a nawet, że w kra­ju w miarę wol­nym i postępowym, jak Bel­gia, w szkole nie tylko chip­sów się nie kupi, ale nawet przynosić ich nie moż­na. Zapraszam wraz z Mag­daleną B-P, matką dwóch nas­to­latek i trzylet­niego syna, na fla­mandzką wieś!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 18 listopada 2015