Autor: Monika Kilijańska

10 filmów na Dzień Nauczyciela Image
10 filmów na Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej przed­staw­iam całkowicie subiek­ty­wny zestaw najlep­szych fil­mach o nauczy­cielach i ucze­niu (się).

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało

Mgła. Wszędzie mgła. Ewen­tu­al­nie pół roku deszczu. Któż chci­ał­by zetknąć się z taką pogodą? Nawet najlep­szy agent Jego Królewskiej Moś­ci, Bond, James Bond, miał­by prob­lem rano wyjść z łóż­ka. Cho­ci­aż wyda­je mi się, że jed­nak co innego go w tym łóżku by zatrzymy­wało. Równie brawurowa jak Bond i niem­niej pięk­na niż jego kobi­ety na herbatkę o five o’clock zaprasza Kasia, znana szer­szym krę­gom bloger­skim jako Brawur­ka, wraz z Atom­ówka­mi (Gabs i Kają) oraz mężem Fakun­dem. Pamię­ta­j­cie, pijąc herbatę paluszek w górę!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 14 października 2015
Nie dzielę się i to bardzo dobrze! Image
Nie dzielę się i to bardzo dobrze!

Oto typowa scen­ka zachowa­nia przed­szko­laków: jed­no dziecko moc­no zajęte jest zabawką kiedy nowy przed­szko­lak pod­chodzi i prag­nie jej, żąda. Będą­cy w pobliżu dorosły zwyk­le mówi: „Bądź miły i podziel się swo­ja zabawką” albo „Daj Eli kucy­ka. Miałaś go już dosyć dłu­go”. Co się dzieje? Dziecko jest zmuszane do odd­a­nia czegoś, a jego zabawa zosta­je prz­er­wana. Uczy się, że dzie­le­nie powodu­je jego złe samopoczu­cie. W tym przy­pad­ku dzieli się rodz­ic, a nie dziecko.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 13 października 2015
If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out; Image
If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out;

Po kilku miesią­cach jesteś już jego, on jest twój. Jedynym zgrzytem, jaki napo­tykasz, jest dzi­wny sposób wysław­ia­nia, koszu­la w kratę nos­zona przy każdej okazji oraz grono zdzi­wacza­łych zna­jomych. Tak, jesteś dziew­czyną infor­maty­ka. Czego możesz się spodziewać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 12 października 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog Image
Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Dwa sezony w roku mamy prob­lem. Jest to póź­na wios­na i wczes­na jesień. Za ciepło na zimowe kurt­ki, za zim­no na wiosenno/jesienne płaszczy­ki czy bluzy polarowe. Niby nic, cza­sem słońce, cza­sem deszcz, a już lecą pier­wsze gile. Nie te puchate, z czer­wony­mi brzuszka­mi, tylko te długie, zielone lub żółte. Gile z nosa. Zaraz po nich pojaw­ia­ją się bezsenne noce i kaszel. Tylko jaki to kaszel: mokry, suchy, szczeka­ją­cy? Dla mnie wszys­tkie brzmią tak samo. A może to kaszel aler­giczny?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 7 października 2015