Autor: moniowiec

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Recen­z­ja książek dla małych dzieci: Spry­tne pies­ki, Poz­na­ję kolory: Owoce i warzy­wa, Czy jesteś żabką. Książ­ki mają twarde strony.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4 Image

Naciśnij mnie, Kamyczek: To moje!, Maniek Złota Rączka: Nowy — Małe mole książkowe #4

Recen­z­ja książeczek dla małych dzieci: Naciśnij mnie, Kamy­czek: To moje!, Maniek Zło­ta Rącz­ka: Nowy. Książ­ki są z twardy­mi stron­a­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5 Image

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Recen­z­ja książeczek dla dzieci: książ­ka z okienka­mi z serii Sprawdź­cie sami… Jak to dzi­ała?, Na budowie, Nie chci­ałbyś być egip­ską mumią! Obrzy­dli­we rzeczy, o których wolałbyś nie wiedzieć, książ­ka z serii Ciekawe dlaczego Gąsienice tak dużo jedzą i inne pyta­nia na tem­at cyk­lów życiowych.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6 Image

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Książ­ki dla małych kato­lików: Bib­lia w obrazkach dla najmłod­szych, Ja i Pan Jezus. Moja pier­wsza Bib­lia, Bib­lia. Świę­ta his­to­ria dla naszych dzieci, Prze­wod­nik dla min­is­tran­tów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7 Image

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Recen­z­ja zestawu książeczek z Wydawnict­wa Ole­siejuk: Mój skar­bczyk, Poz­na­je ludzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Recen­z­ja książeczek dla dzieci: seria “Dis­ney Kubuś i Przy­ja­ciele. Nakle­jkowe sza­leńst­wo”, seria “Tomek i przy­ja­ciele”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
<span class=ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image"/>

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Recen­z­ja książeczek dla dzieci z serii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015