Autor: Monika Kilijańska

Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Czym dla Was jest raj na zie­mi? Czy to kraina, gdzie popi­jamy drin­ka leżąc w hamaku pod palmą, a dzieci­a­ki bło­go hasają sobie w ciepłym oceanie? A może to miejsce, gdzie odd­a­je­my się medy­tacjom w jakiejś bud­dyjskiej świą­tyni czy też zgłębi­amy tajni­ki życia kanczyli mala­js­kich w samym ser­cu dżungli? Takim rajem może wydawać się Taj­lan­dia. Czy oby na pewno opowie Wam dziś Anna Maślan­ka w wywiadzie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 4 listopada 2015
Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego Image
Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego

W przed­szkolu Kini nie ma balu z okazji Hal­loween. W zeszłym roku był za to bal kar­nawałowy, na który ubrała się ona w strój Super­woman. Nie miałam nic prze­ci­wko – w sum­ie czemu miałabym być? Prze­cież takie prze­branie oznacza, że dziew­czyn­ka nie tylko wie czego chce, ale także jest świado­ma swo­jej siły i być może zami­ast czekać jak inne księżnicz­ki na ryc­erza na białym koniu sama go sobie zna­jdzie. A jak nie zna­jdzie – płakać nie będzie, bo Super­woman sil­ną kobi­etą jest. Bez prob­le­mu poz­woliłabym jej także na strój szkiele­ta, pira­ta, kuchar­ki, pielęg­niar­ki czy księżnicz­ki. W kwestii ubioru dziew­czynce naprawdę wszys­tko wol­no. Co jed­nak bym zro­biła na miejs­cu Lau­rin, mamy Danny’ego? Nie wiem…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2015
Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później) Image
Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później)

Co roku obiecal­iśmy sobie podróż poślub­ną, że wyruszymy we dwo­je — tak jak wtedy, kiedy się poz­nal­iśmy — na piękne wakac­je. Dzieci zostaw­imy (kochana bab­ciu i dzi­ad­ku, cieszy­cie się praw­da?) i odbędziemy miesiąc miodowy jak się patrzy. Albo cho­ci­aż tydzień miodowy. Week­end? Tak, też może być.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 29 października 2015
Mieszkać w Irlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Irlandii — Kiedy Polska to za mało

Nazy­wa­ją ją Zieloną Wys­pa. Na zdję­ci­ach z satelity rzeczy­wiś­cie wyglą­da jak pły­wa­ją­ca pośrod­ku wody zieleń. Zielony jest więc nie bez koz­ery jej kolorem nar­o­dowym. Jed­nak Irlan­dia ma więcej barw niż tylko (0, 128, 0) w RGB. Inne kolory Irlandii moż­na podzi­wiać do woli na blogu Kasi w Krainie Deszc­zow­ców, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 października 2015
Codzienne zakupy z opcją oszczędzania Image
Codzienne zakupy z opcją oszczędzania

Połowa miesią­ca, a na kon­cie same zera? Jak to się stało, że znowu musisz poży­czać do pier­wszego? Prze­cież wcale nie żyjesz w luk­susie! Może ktoś cię noto­rycznie okra­da? A może czas zacząć oszczędzać? Oszczędzanie kojarzy się nam z nieprzy­jem­nym zaciskaniem pasa i rezy­gnacją z małych i więk­szych przy­jem­noś­ci. W rzeczy­wis­toś­ci…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 24 października 2015