Autor: Monika Kilijańska

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Pieniądze, zabawka a może złote kol­czy­ki? Dobry prezent na chrzest nie powinien być tylko wartoś­ciowy, ale przede wszys­tkim wzbudzać wspom­nienia i naw­iązy­wać do wiary. Oto lista nieśmiertel­nych trafionych prezen­tów, która nigdy się nie zdeza­k­tu­al­izu­je.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 8 września 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każdy emi­grant wyjeżdża z kra­ju za chlebem. Niek­tórych ciąg­nie do przy­god­ny, innych do spoko­ju. Czym może przy­cią­gać Polaków Nor­we­gia? Na to pytanie odpowia­da Renifer na emi­gracji, Pol­ka, która od kilku­nas­tu lat miesz­ka w tym skan­dy­nawskim kra­ju.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 5 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły? Image
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły?

Do szkoły zaczęły znowu uczęszczać dopiero 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak warto dowiedzieć się kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły lub odbier­ać rodzeńst­wo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja potrze­bu­ję wiecznej motywacji i kopa na zapęd bard­zo częs­to. Trud­no zacząć mi nawet proza­iczne zadanie bez przy­muszenia się.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Cztery? Druży­na piłkars­ka? Po czym łat­wo poz­nać, że masz już wystar­cza­ją­co dużo dzieci jak na Two­je możli­woś­ci? Wpis wcale nie o finansach, bo o pieniądze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017