Archiwum wg kategorii: S

Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia Image

Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia

Życie to ruty­na. Wsta­jesz, zaprowadza­sz dzieci do szkoły, idziesz do pra­cy, wracasz, obi­ad, lekc­je, kąpiel, kolac­ja, spać. Codzi­en­nie tak samo. Zamieni­amy się w bez­wolne try­bi­ki. Odruchy warunk­owe nakazu­ją nam wyłączać budzik, odbier­ać komórkę, gasić światło w łazience nawet jeśli prą­du w domu nie ma. Głupie przyzwycza­je­nie. A gdy­by tak pielęg­nować w związku miłe przyzwycza­je­nia?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 21 września 2016
Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statysty­ka to taka śmiesz­na nau­ka, która poważnie trak­tu­je to co ludzie powiedzą. Statysty­cznie orga­ni­za­c­ja spotka­nia bloger­skiego wyglą­da więc tak…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 19 września 2016
Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko Image

Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko

Jest bardziej niż pewne, że posi­ada­jąc jed­no dziecko ktoś z rodziny lub zna­jomych zapy­ta „a kiedy drugie”. Zaś mając parę jed­nej płci „będzie jeszcze dziewczynka/chłopiec?”. Wprawdzie nie może­my zaplanować wszys­tkiego, ale może­my dążyć do tego, co uważamy za najlep­sze dla naszej rodziny. Ja uważałam, że trój­ka dzieci to dobry pomysł.…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 16 września 2016
Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole? Image

Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole?

Pier­wsze zebranie w szkole? Czy masz się czego bać? Jak się przy­go­tować i, co najważniejsze, jak przetr­wać pier­wszą wywiadówkę w szkole! Z doświad­czenia rodz­i­ca ucz­nia III klasy pisane.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 14 września 2016
Nie potrafię być blisko Image

Nie potrafię być blisko

Rekla­ma lodów­ki? Film famil­i­jny? Smut­na muzy­ka? Dużo rzeczy doprowadza mnie do łez. To nie wzrusze­nie. To żal. Żal, że nie potrafię być blisko.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 9 września 2016