Archiwum wg kategorii: S

Trudna sztuka chwalenia Image

Trudna sztuka chwalenia

Czy pochwały są potrzeb­ne i czy potrafimy chwal­ić innych, siebie? Jak przyj­mu­je­my pochwały?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 stycznia 2015
Jak śmieciarka doprowadziła mnie do łez Image

Jak śmieciarka doprowadziła mnie do łez

Coś piszczy. Mikro­falówka? Nie. Cofa­ją­ca kopar­ka? Nie. ŚMIECIARKA! Na twarzy pojaw­ia­ją się łzy. Łzy bezsil­noś­ci. Nie zdążysz już wytar­gać wiel­gach­nego kubła na pod­jazd, będzie śmierdzi­ał kole­jne dwa tygod­nie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 stycznia 2015
Kreatywna suplementacja witamin Image

Kreatywna suplementacja witamin

W rekla­mach telewiz­yjnych, radiowych i pra­sowych coraz więcej pojaw­ia się infor­ma­cji o suple­men­tach wit­a­minowych dla dzieci. Już nie wystar­czy dodawać do poży­wienia wit­a­miny D3 dla zdrowych i moc­nych koś­ci, już nawet kwasy OMEGA to za mało. Ter­az zna­jdziemy suple­ment na kon­cen­trację, dla nie­jad­ków, czy, o zgro­zo, by dziecko lep­iej spało. Nie jestem chemikiem ani diete­tykiem, nie wypowiadam się o szkodli­woś­ci czy pożytku płynącego z podawa­nia suple­men­tów diety, jed­nak pokażę jak to drzewniej było.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 stycznia 2015
Jak poznałem waszą matkę by Piorun Image

Jak poznałem waszą matkę by Piorun

Mieszkam z nimi od roku. Jest cza­sem lep­iej, cza­sem gorzej. Cza­sem zostaw­ia­ją mnie samego i wyjeżdża­ją. Ale zawsze wraca­ją. Może nie grzeszę inteligencją, ale to moje pieskie życie z nimi nie jest aż takie złe. Jestem Piorun.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2015
Kobieta wystarczająco dobra Image

Kobieta wystarczająco dobra

Dlaczego kobi­ety muszą być zawsze per­fek­cyjne? Per­fek­cyjne panie domu, ekstra kuchar­ki, Mat­ki-Pol­ki, super pra­cown­ice, zdoby­wa­jące sukcesy busi­ness­women, sek­sowne kochan­ki. Wszys­tko towar pier­wsza klasa! Tak, dobre to określe­nie. Towar. Sama czu­ję się cza­sa­mi gorzej, niż samo­jezd­ny odkurza­cz. Za odkurza­cz ktoś musi­ał zapłacić, ja jestem dar­mowym egzem­plarzem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 stycznia 2015
Dzielny pacjent Image

Dzielny pacjent

Był bard­zo ruch­li­wym dzieck­iem. Miał może cztery lat­ka. Dość wyrośnię­ty jak na swój wiek, za mały jed­nak, by zdi­ag­no­zować ADHD czy inna nad­pobudli­wość. Nie podle­gało jed­nak dyskusji: żywe sre­bro, wszędzie biegł, a nie szedł i to jeszcze w pod­skokach. Krnąbrny, wszę­dobyl­s­ki, ciekaws­ki i głośny. Mało takich dzieci widz­imy wokoło siebie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 stycznia 2015
Mówimy za cicho Image

Mówimy za cicho

Kole­j­na nieprzes­pana noc, kole­jny ryk, kole­j­na kąśli­wa uwa­ga. Masz ochotę nie wychodz­ić spod koca, nie ruszać się, schować, nie reagu­jesz na krzyk dziec­ka. Może zaczy­nasz być agresy­w­na, dla innych, dla siebie, dla dziec­ka. Może mówisz cicho, że potrzeb­na Ci pomoc.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 stycznia 2015