Archiwum wg kategorii: S

<span class=SMS Wygrałeś samochód Image"/>

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Niczym sprint­er na olimpiadzie wyb­ie­gasz z namyd­lona głową spod pryszni­ca, być może choć­by zakry­ty ręcznikiem. Komór­ka zapikała, a Ty aku­rat czekasz na ważną wiado­mość. Z tych co są sprawą życia lub śmier­ci. Dopadasz sto­li­ka, zrzu­casz wazon z kwiata­mi. Ze ślis­kich rąk wypa­da tele­fon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
Siedem żyć Image

Siedem żyć

Felis domes­ti­cus. Nie wiem jak to się stało, że tak ceniące indy­wid­u­al­izm zwierzę wybrało życie przy boku człowieka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 stycznia 2015
Dziecko online, rodzic offline Image

Dziecko online, rodzic offline

Jestem kwiatem loto­su. Unoszę się powoli na tafli jezio­ra. Wdech, wydech, wdech wydech. Otacza mnie spokój i… WIFI! Jestem online, dziecko jest online…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 stycznia 2015
Nieja i Janie Image

Nieja i Janie

Lubię goś­ci, szczegól­nie jeśli nie burzą naszych codzi­en­nych rytu­ałów. Od jakiegoś cza­su mieszka­ją z nami Janie i Nie­ja.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 stycznia 2015
A co robią Twoi rodzice? Image

A co robią Twoi rodzice?

- Mama nic nie robi, mama siedzi w domu — odpowia­da niejed­no dziecko. Nic? Naprawdę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 stycznia 2015
Poradnik łóżkowy Image

Poradnik łóżkowy

Młode­mu człowiekowi niewiele trze­ba do szczęś­cia. A jeśli to dwo­je młodych ludzi to nawet jeszcze mniej, bo dzielą wszytko co mają między siebie. Miejsce do spania też.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 stycznia 2015
Siedzisz w domu czy coś robisz? Image

Siedzisz w domu czy coś robisz?

Dawniej sytu­ac­ja była jas­na: kobi­eta miała swo­je 3K (Kinder, Kuche, Kirche) i wiedzi­ała co ją może czekać w przyszłoś­ci. A czekało ją sta­bilne niewiele.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2015