Archiwum wg kategorii: S

A może wycieczka jako prezent komunijny? Image

A może wycieczka jako prezent komunijny?

Komu­nia to ważne duchowo świę­to w życiu małego kato­li­ka. Jeśli dla dziec­ka i jego rodz­iców ważniejsze od prezen­tów są przeży­cia duchowe, może zami­ast stan­dar­d­owego prezen­tu na komu­nię warto pomyśleć o kup­nie wyciecz­ki w miejsce kul­tu religi­jnego? Gdzie pojechać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 5 maja 2017
Znane i nieznane tradycje komunijne Image

Znane i nieznane tradycje komunijne

Komu kołacz, a komu cias­to? Gdzie przynosi się dzieciom, a gdzie daje kart­ki goś­ciom? Jakie są trady­c­je komu­ni­jne w różnych częś­ci­ach Pol­s­ki?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 3 maja 2017
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę? Image

Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę?

Jestem na etapie zas­tanaw­ia­nia się, czy zastąpić nieist­nieją­cy już w mojej szczęce ząb implantem czy zain­west­ować w koronkę, a medy­cy­na posunęła się już na tyle daleko, że nie tylko pozwala na pro­tezy kończyn dzi­ała­jące lep­iej niż nat­u­ralne nogi i ręce, na pozaus­tro­jowe zapład­ni­an­ie i klonowanie orga­nizmów, a nawet jest już…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 1 maja 2017
Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym Image

Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym

Ile pokazać na blogu? Czy lubię ekshibicjonizm blo­gowy? Czy taki kot jak ja może dodać zdję­cie kuwe­ty? Wpis gościn­ny mojego kota, zupełnie na serio.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 18 kwietnia 2017
Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet Image

Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet

Najlep­szy pod słońcem porad­nik pt. „Jak zmienić koło w samo­chodzie” dla kobi­et. Kil­ka propozy­cji — sama wybierz tą najlep­szą dla Ciebie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 24 marca 2017