Kategoria: Całkiem dziecięco

Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki Image
Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Nawet nie wiecie, że niek­tóre z nich to prawdzi­we królowe, królowe Pana Boga!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu Image
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu

Nagła awaria? Nie masz prą­du? Nic nie szkodzi! Czas odkurzyć gry plan­szowe! A może już czas pomyśleć o kup­nie nowej zami­ast cią­gle prze­gry­wać w Chińczy­ka?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 19 czerwca 2017
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie Image
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie

Dając dziecku kom­put­er z dostępem do inter­ne­tu mamy nadzieję, ze dzię­ki niemu będzie ono przede wszys­tkim czegoś nowego się nauczyć. Rozry­wka – tak, ale nie przede wszys­tkim. Nieste­ty w sieci aż roi się od gier bez więk­szego celu i sen­su. Czy mamy gry przeglą­dark­owe, które nie ogłu­pi­a­ją?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 28 kwietnia 2017
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwyk­le mają morał, przez co pokazu­ją dzieciom wyższe wartoś­ci moralne, przestrze­ga­ją przed zagroże­ni­a­mi czy zwraca­ją uwagę na prob­le­my. Jed­nak niek­tóre baj­ki uczą czegoś jeszcze – wyjaś­ni­a­ją naukowe zaw­iłoś­ci. Jakie baj­ki wspaniale wyjaś­ni­a­ją świat małe­mu dziecku?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 27 lutego 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image
Bajki — wczoraj i dziś

Auro­ra, Roszpun­ka, Śpią­ca Królew­na czy Śnież­ka — wszys­tkie te baj­ki Disney’a bazu­ją na starych baś­ni­ach. Czym się różnią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017