Kategoria: Całkiem dziecięco

Podwórkowe zabawy w deszczu Image
Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata Image
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata

Czy dzieci powin­ny włączyć się w akcję “Sprzą­tanie świa­ta”? Czy powin­ny sprzą­tać to co wyrzu­cili inni? Co je to uczy? Jak dłu­go rozkłada­ją się śmieci?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 22 kwietnia 2016
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek! Image
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Recen­z­ja książeczek dla dzieci: Syfon i uczu­cia autorstwa Iwony Kamińskiej, Pan Kulecz­ka autorstwa Woj­ciecha Widła­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016
Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci Image
Z przedszkolem dookoła świata — warsztaty dla dzieci

Dla małych dzieci częs­to rodz­ic jest całym światem. Na początku jest jedyną osobą, która pokazu­je mu wszys­tko, nosi w każde miejsce. Zysku­jąc możli­wość chodzenia nagle cały świat stoi dla dziec­ka otworem. Jed­nak bez­pieczniej go eksplorować, jeśli gdzieś w pobliżu zna­j­du­je się bez­piecz­na osto­ją, którą jest dom. Z dnia na dzień…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 12 kwietnia 2016
Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki Image
Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki

Co może łączyć oskarowe “Spir­it­ed Away” z Hiroshimą “Grobow­ca świ­et­lików”, ekologią “Księżnicz­ki Mononoke” i baśniowoś­cią “Ruchomego zamku Hau­ru”? Wys­traszone oczy dziec­ka oglą­da­jącego te japońskie ani­mac­je! Jeśli nie jesteś pewien, czy Two­je dziecko może obe­jrzeć taką bajkę, najpierw sam zapoz­naj się z jej fabułą.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 14 marca 2016