Archiwum wg kategorii: S

Kto robi huhu? — Małe mole książkowe #26 Image

Kto robi huhu? — Małe mole książkowe #26

Recen­z­ja książecz­ki “Kto robi huhu?” z serii Akademia Mądrego Dziec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016
Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25 Image

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Nie ciekaw­iło Was nigdy jak to by było mieszkać w dawnych cza­sach albo w zupełnie innym miejs­cu na zie­mi? Nie mamy tele­portera, czas i przestrzeń nadal jest dla nas prob­le­mem, ale od czego jest wyobraź­nia! Dzię­ki książkom może­my prze­cież wszys­tko: mieszkać w XIX wieku w kamieni­cy, gotować pyszne potrawy w…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi Image

Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi

Dzieci uwiel­bi­a­ją dwie rzeczy: wodę i ziemię. A najbardziej ich połącze­nie czyli bło­to. Jak połączyć przy­jemne z pożytecznym? Wystar­czy zachę­cić dziecko do założe­nia włas­nego ogród­ka. Nie musi to być od razu hek­tar zie­mi, cza­sem don­icz­ka na para­pecie jest wystar­cza­ją­ca. Poz­naj korzyś­ci wypły­wa­jące z upraw­ia­nia ogród­ka z dzieć­mi. Warzy­wnik to zabawa…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 10 czerwca 2016
Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24 Image

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

Otacza­ją­cy nas świat ter­az wios­ną jest chy­ba naj­ciekawszy dla dzieci: roślin­ki zaczy­na­ją wychodz­ić z zie­mi, motyle i pszc­zoły lata­ją po łące, drze­wa obsy­pane są kwieciem, a pta­ki radośnie budu­ją swo­je gni­az­da i wysiadu­ją młode. Codzi­en­nie na dachu mojej stodoły sia­da wiec­zorem par­ka zakochanych gołąbków i grucha. Dzieci­a­ki lecą wtedy do…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016
Podwórkowe zabawy w deszczu Image

Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016