Kategoria: Całkiem dziecięco

Segregowanie śmieci to też matematyka Image
Segregowanie śmieci to też matematyka

Seg­re­gowanie śmieci to nie tylko dobry uczynek dla środowiska, ale może być ciekawym pomysłem na zabawy matem­aty­czno — log­iczno — fizy­czne! Od dziś zwykłe “kochanie, wyrzuć śmieci!” nie będzie już takie samo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 29 lutego 2016
Tam gdzie pieprz rośnie, czyli skąd pochodzą przyprawy — warsztat dla dzieci Image
Tam gdzie pieprz rośnie, czyli skąd pochodzą przyprawy — warsztat dla dzieci

Skąd pochodzą przyprawy? Czy ziele ang­iel­skie naprawdę jest ang­iel­skie? Co moż­na zro­bić z kory? Skąd bierze się cuki­er w cukier­ni­cy? Warsz­taty w szkole pod­sta­wowej mojego syna były strza­łem w dziesiątkę!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 29 lutego 2016
Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci. Image
Świat jest wielki. Najlepsze książki o świecie dla dzieci.

Recen­z­ja “Na gapę przez świat” Mikoła­ja Osipowa i “Mapy do kolorowa­nia” ilus­trowanego przez Natal­ie Hugh­es.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016
Łapacz snów dla dzieci D I Y Image
Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu rodzą się najlep­sze pomysły. Tak mówi nie tylko stare powiedze­nie, ale także potwierdza­ją to bada­nia naukowe m.in. Jes­si­ca D. Payne z Uni­ver­si­ty of Notre Dame oraz Eliz­a­beth A. Kensinger z Boston Col­lege opub­likowała artykuł w Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence dowodzą­cy, ze mózg nocą orga­nizu­je wspom­nienia i wybiera najbardziej wydatne infor­ma­c­je poma­ga­jąc w tworze­niu nowych i kreaty­wnych pomysłów.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na zamknąć je na klucz, przekrę­cić gałkę, nadusić klamkę. Cza­sem mają Judasza, zasuwkę, a nawet haczyk chronią­cy przed złodzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przysłowie. Panie i panowie — poz­na­j­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015