Kategoria: Całkiem dziecięco

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image
D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę małej Zuzi znam jeszcze z cza­sów, gdy maluszek rósł jeszcze w brzuchu, czyli już trzy lata. I kiedy tylko postanow­iła założyć blo­ga wiedzi­ałam, że zna­jdę na nim ciekawe rzeczy, a każ­da samodziel­nie uszy­ta zabawka, mimo iż ręcznie, będzie dopra­cow­ana w każdym detalu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­mac­je japońskie to nie tylko spek­taku­larne wal­ki dobra ze złem, gdzie widz od efek­tów świ­etl­nych może nabaw­ić się epilep­sji, fan­tasty­czne posta­cie i światy pełne staro­japońs­kich bogów i demonów, opowieś­ci o czar­o­dziejkach czy graczach (siatkar­ki, piłkarze, gracze GO), ale także wspani­ałe kino famil­i­jne.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015
Książki dla małych katolików Image
Książki dla małych katolików

Książ­ki dla małych kato­lików: Bib­lia w obrazkach dla najmłod­szych, Ja i Pan Jezus. Moja pier­wsza Bib­lia, Bib­lia. Świę­ta his­to­ria dla naszych dzieci, Prze­wod­nik dla min­is­tran­tów.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015