Archiwum wg kategorii: S

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6 Image

Książki dla małych katolików — Małe mole książkowe #6

Książ­ki dla ma­łych ka­to­li­ków: Bi­blia w ob­raz­kach dla naj­młod­szych, Ja i Pan Je­zus. Moja pierw­sza Bi­blia, Bi­blia. Świę­ta hi­sto­ria dla na­szych dzie­ci, Prze­wod­nik dla ministrantów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7 Image

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Re­cen­zja ze­sta­wu ksią­że­czek z Wy­daw­nic­twa Ole­sie­juk: Mój skarb­czyk, Po­zna­je ludzi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przyjaciele”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10 Image

Książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne — Małe mole książkowe #10

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci, pi­sa­nych po nie­miec­ku i angielsku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20 Image

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Re­cen­zja ksią­żek dla wszyst­kich cie­ka­wych świa­ta dzie­ci — „Nela na tro­pie przy­gód”, „Wy­na­laz­ki” i „Ale patent!”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015