Kategoria: Całkiem kulturalnie

Żałując macierzyństwa Image
Żałując macierzyństwa

Nie chcieć dziec­ka moż­na. Ale czy moż­na być matką, a nawet bab­cią, a jed­nocześnie nigdy nie chcieć nią zostać? Czy żału­jąc macierzyńst­wa jestem dobrą matką? A może macierzyńst­wem trze­ba się cieszyć, bo to prze­cież powin­ność kobi­ety?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 5 stycznia 2018
Czy wśród nas są Maniyacy? Image
Czy wśród nas są Maniyacy?

Niek­tórzy mani­akalnie boją się czegoś, inni z uporem mani­a­ka oszczędza­ją. Marcin jego rodz­i­na to mani­a­cy miłoś­ci, czyli Maniy­a­cy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 10 listopada 2017
Świnia ryje w sieci i do tego kłamie Image
Świnia ryje w sieci i do tego kłamie

Prawdzi­wy bloger hej­tu się nie boi, ale co jeśli świnia ryje w sieci i per­fid­nie kłamie? A to wtedy warto przeczy­tać najnowsza książkę PigOut’a! Uwa­ga, śmiechom może nie być koń­ca!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 36 Data | 20 października 2017
Tajemnica magii olewania Image
Tajemnica magii olewania

Mało jest porad­ników, które naprawdę od początku do koń­ca są przy­datne w życiu i których porady chce się wcielać w życie. Jed­nym z nich jest “Magia ole­wa­nia” Sarah Knight, która nie bez powodu naw­iązu­je do słyn­nej ksiąz­ki “Magia sprzą­ta­nia” Marie Kon­do.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 11 października 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017